Aanbesteding duurzaam deelvervoer – aanpassingen n.a.v. maatregelen Coronavirus

18 maart 2020 hebben we via TenderNed bericht dat, als gevolg van de maatregelen ter beheersing van het Coronavirus, het niet mogelijk was de fysieke schouw, op 25 en 26 maart, zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad, te laten plaatsvinden. We hebben toen aangegeven dat we de geplande schouw, en daarmee de gehele planning, inhoudelijk ongewijzigd zouden opschorten tot 6 april 2020.

Aanbesteding herstart
Het Coronavirus krijgt steeds meer invloed op ons dagelijks handelen. De maatregelen die maandag 23 maart 2020 door het Rijk zijn aangescherpt vragen om grote aanpassing. Om die reden hebben we besloten om de aanbesteding, weliswaar in aangepaste vorm te herstarten. Hoe we dat gaan vorm geven lees je hieronder.

Online meeting dinsdag 31 maart
Op dinsdagochtend 31 maart van 10.00 tot 12.00 uur vindt een online meeting plaats voor alle geïnteresseerde marktpartijen. Tijdens deze meeting wordt een presentatie gegeven en de mogelijkheid geboden om schriftelijk vragen te stellen. Vragen over de aanbesteding dienen schriftelijk via TenderNed te worden gesteld. Na deze meeting wordt de presentatie geplaatst op TenderNed. Aanmelden voor de online meeting kan via Angela Crijns, .

Data schouw volgen
De schouw die in de huidige planning op 25 en 26 maart is opgenomen, is komen te vervallen. Op dit moment zijn we een digitale variant aan het voorbereiden. Hierover volgt een later bericht.

Nota van inlichtingen
Het stellen van vragen voor de 1e nota van inlichtingen sluit zoals in de huidige planning staat aangegeven op maandag 6 april om 10.00 uur. Deze datum blijft staan. Dat geeft u de mogelijkheid de vragen te stellen die u nu nodig heeft voor de inschrijving. Daarnaast komt er een extra ronde voor het stellen van vragen naar aanleiding van de (digitale) schouw. Deze 3e nota van inlichtingen wordt in de planning opgenomen waarover u op 31 maart a.s. nog wordt geïnformeerd.

Voor de helderheid de nota’s van inlichtingen op een rij:
– 1e nota van inlichtingen: gelegenheid tot stellen van vragen over aanbestedingstukken, sluit 6 april 2020 10.00 uur.
– 2e nota van inlichtingen: gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. de schouw – 27 april 2020 om 10.00 uur.
– 3e nota van inlichtingen (extra): gelegenheid tot vragen stellen n.a.v. antwoorden op de 1e en 2e nota van inlichtingen – datum volgt.