Aanpak fietsbrug Gennep-Oeffelt als één overheid

Tussen Gennep en Oeffelt ligt een belangrijke fietsverbinding over de Maas. Het fietspad over de Maasbrug is te smal voor de 3000 fietsers die er dagelijks gebruik van maken. Nu er vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) plannen zijn om in dit gebied aan de Maas te werken, willen we de verbreding van het fietspad over de Maas gezamenlijk aanpakken. Reden om vanuit de gemeenten Gennep en Boxmeer, de provincies Noord-Brabant en Limburg, RNOB (de samenwerking van de zestien gemeenten en twee waterschappen in de regio Noordoost-Brabant) en Trendsportal een brief te sturen aan demissionair minister Barbara Visser, waarin we haar uitnodigen voor een gesprek over de verbetering van de fietsverbinding.

Verbreding van het fietspad

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten Gennep en Boxmeer en de provincies Limburg en Noord-Brabant al veel in deze fietsverbinding geïnvesteerd. De volgende stap is de verbreding van het fietspad op de Maasbrug. Dit deel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de landelijke richtlijnen voor een tweerichtingsverkeer fietspad. Begin 2023 gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in dit gebied werkzaamheden verrichten om de Maas meer ruimte te geven bij hoog water. In onze gezamenlijke brief pleiten we ervoor om deze werkzaamheden en de aanpak van de fietsbrug tegelijkertijd op te pakken.

Eén overheid

Door dit efficiënt als één overheid te organiseren, leidt dit tot minder overlast voor inwoners, bedrijven en scholen. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn maar één keer nodig. Bovendien geeft dit de aannemers de kans om betere en innovatievere oplossingen te bedenken voor een comfortabele en veilige fietsverbinding over de Maas. “Met deze gemeenschappelijke inspanning komen we tot betere en innovatievere oplossingen voor onze inwoners en bedrijven, en een veilige fietsverbinding voor de vele scholieren en woonwerkforenzen die hiervan gebruik maken”, aldus Janine van Hulsteijn, wethouder van gemeente Gennep.

Uitnodiging voor een gesprek

De ondertekenaars van de brief nodigen de minister uit voor een gesprek over de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van de verbreding van het fietspad op de Maasbrug in samenwerking met het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Lees hier de brief aan minister Barbara Visser: Gezamenlijke brief aan minister Visser (pdf, 1,7 MB)