Aanpak fietsbrug Gennep-Oeffelt als één overheid

Samenwerken als één overheid, duurzame bereikbaarheid en veilige mobiliteit zijn uitgangspunten en opgaven van Trendsportal. Daarom trekken we graag samen op in de aanpak van de fietsverbinding over de Maas tussen Gennep en Oeffelt. In een gezamenlijke brief aan minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat pleiten de gemeenten Gennep en Boxmeer, de provincies Noord-Brabant en Limburg, RNOB en Trendsportal ervoor om de verbreding van het fietspad over de Maas tussen Gennep en Oeffelt gezamenlijk aan te pakken.

Iedere dag fietsen zo’n 3.000 mensen over het fietspad tussen Gennep en Oeffelt over de Maas langs de N264. Deze verbinding is onderdeel van de fietsroute tussen Nijmegen en Venray. Het fietspad is een belangrijke schakel in de verbinding tussen de gemeenten Gennep en Boxmeer. In Gennep zijn – vooral voor jongeren en forenzen – belangrijke voorzieningen zoals een winkelcentrum, werkplekken en een middelbare school.

Verbreding van het fietspad

In de afgelopen jaren hebben de gemeenten Gennep en Boxmeer en de provincies Limburg en Noord-Brabant al veel in deze fietsverbinding geïnvesteerd. De volgende stap is de verbreding van het fietspad op de Maasbrug. Dit deel voldoet niet meer aan de veiligheidseisen en de landelijke richtlijnen voor een tweerichtingsverkeer fietspad.

Werkzaamheden samen oppakken

Begin 2023 gaat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) in dit gebied werkzaamheden verrichten om de Maas meer ruimte te geven bij hoog water. In een gezamenlijke brief aan minister Barbara Visser pleiten de gemeenten Gennep en Boxmeer, de provincies Noord-Brabant en Limburg, RNOB en Trendsportal ervoor om deze werkzaamheden en de aanpak van de fietsbrug tegelijkertijd op te pakken.

Eén overheid

Door dit efficiënt als één overheid te organiseren, leidt dit tot minder overlast voor inwoners, bedrijven en scholen. Tijdelijke verkeersmaatregelen zijn maar één keer nodig. Bovendien geeft dit de aannemers de kans om betere en innovatievere oplossingen te bedenken voor een comfortabele en veilige fietsverbinding over de Maas. “Met deze gemeenschappelijke inspanning komen we tot betere en innovatievere oplossingen voor onze inwoners en bedrijven, en een veilige fietsverbinding voor de vele scholieren en woonwerkforenzen die hiervan gebruik maken”, aldus Janine van Hulsteijn, wethouder van gemeente Gennep.

Uitnodiging voor een gesprek

De ondertekenaars van de brief nodigen de minister uit voor een gesprek over de voorbereidende werkzaamheden en de realisatie van de verbreding van het fietspad op de Maasbrug in samenwerking met het Ministerie van IenW en Rijkswaterstaat.

Lees hier de brief aan minister Barbara Visser: Gezamenlijke brief aan minister Visser (pdf, 1,7 MB)