Trendsportal   Jaarpublicatie 2023 A6 boekje v5
Data als gids voor gerichte complexe vraagstukken
02-07-2024

Trendsportal en Noord-Limburgse gemeenten werken gericht aan mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid opgaves voor de regio.

Bij Trendsportal zijn we de juiste weg ingeslagen. Dat is het signaal dat we terugkregen vanuit het PHO overleg 20 juni jl. met bestuurders uit Noord-Limburg. Het programmabureau van Trendsportal, de mobiliteitsadviseurs van de gemeenten en alle andere samenwerkingspartners werken hard aan de vaak complexe vraagstukken rondom mobiliteit, bereikbaarheid en duurzaamheid. Met behulp van team Monitoring en Evaluatie hebben we mooie stappen kunnen zetten. Het is goed dat we nu objectieve inzichten hebben en allemaal vanuit dezelfde cijfers kunnen werken om nog betere keuzes te maken en vervolgstappen te zetten.

Weten waar we staan en waar we naartoe moeten
Maar we zijn ambitieus. Er is heel veel data en informatie beschikbaar. Het is nu de kunst om deze gezamenlijk te duiden zodat we de juiste keuzes kunnen maken voor de toekomst van Trendsportal. Niet alleen tijdens en na afloop van een project, maar ook als instrument om de juiste keuzes te maken voordat we een project starten. Zo kunnen we waar nodig tijdig en gericht bijsturen en kunnen we onze middelen en energie zo efficiënt mogelijk inzetten om onze doelen te behalen.

Snelste stijger meest duurzame Regionale Mobiliteitsprogramma
Daar werken we nu natuurlijk ook al aan, en we zijn goed op weg. We hebben niet voor niets de aanmoedigingsprijs ontvangen van CROW voor snelste stijger ranglijst meest duurzame Regionale Mobiliteitsprogramma. Zo weten we dat de Noord-Limburger bovengemiddeld vaak een auto heeft en deze veel gebruikt, ook voor korte afstanden. Voor een veiligere en gezondere regio dragen we dan ook bij aan projecten om meer mensen vaker te laten fietsen. De Logistieke sector is belangrijk in de regio en deze groeit, via de logistieke en corridor aanpak zetten we daar stappen in. Ook zijn er grote zorgen over toenemende verkeersonveiligheid, dus met verkeerseducatie op scholen voor jongeren en het Doortrappen fietsprogramma voor senioren helpen we fietsen veiliger te maken. De inzichten uit de jaarpublicatie geven ons energie om gericht in te zetten op de juiste projecten en aanpakken. Steeds betere data helpen ons daarbij!

Meer weten over de feiten en cijfers over mobiliteit en duurzaamheid bekijk hier de volledige jaarpublicatie.

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!