De fiets voorop!
14-03-2023

De fietsstraat is - een vaak brede - straat die is ingericht als fietsroute. In tegenstelling tot een fietspad mag een automobilist wel gebruik maken van een fietsstraat. Het verkeersbord laat wel weten dat een 'auto te gast' is. Je mag dus wel met je auto over de fietsstraat, maar je dient je snelheid te matigen tot een lager tempo en ruim baan te verlenen aan de fietsers. Een weginrichting die visueel en praktisch de fietser voorop zet dus! In een regio met een pro-fietsbeleid niet zo wonderlijk dat er steeds meer fietsstraten bijkomen. Wij zijn in gesprek met Roel Beunen van de gemeente Venlo en Martijn Kanters van de gemeente Venray over deze bijzondere weginrichting. 

fietsambitie

Roel Beunen: “In de gemeente Venlo hebben we een fietsambitie. Deze fietsambitie is vastgesteld door de gemeenteraad. Dat betekent dat als we ergens in onze gemeente een straat of een weg gaan renoveren, we ook altijd kijken naar wat de wensen en belangen zijn voor de fietser in dat gebied. Binnenkort gaan we aan de slag met de Straelseweg in Venlo. De betreffende gedeelte Straelseweg is circa 1,0 kilometer lang en was van oudsher DE verbindingsweg van Venlo Noord naar Zuid. Sinds de Krefeldweg-Weselseweg gerealiseerd is, hoeft de Straelseweg voor het gemotoriseerde verkeer die rol niet meer te vervullen. Voor het fietsverkeer heeft de straat de rol van verbindingsweg des te meer. Om die reden gaan we Straelseweg inrichten als fietsstraat. Het sluit daarbij aan bij de St. Martinusstraat die al is ingericht als fietsstraat. Zo realiseren we een aaneengesloten fietsroute van Noord naar Zuid”. 

We zitten nog in de oriënterende fase maar we hopen eind dit jaar te kunnen starten met de uitvoering van het project. In de oriëntatiefase betrekken we buurtbewoners bij het ontwerpproces. Wat we nu al weten is dat we de straat meer karakter willen geven. We streven naar een echte ‘leefstraat’, de straat wordt groener en veel veiliger.  

Nu al maken dagelijks zo’n 3500 fietsers gebruik van deze straat. We hopen dat dat aantal straks nog hoger gaat worden. Onder andere met de herinrichting van de Straelseweg en alle maatregelen die volgen uit de fietsambitie willen we de Venlose burger (en burgers uit de dorpen rondom Venlo) stimuleren meer te gaan fietsen. Dat is beter voor de gezondheid en beter voor het milieu.”

In Venlo moeten ze nog beginnen, maar in Venray leggen ze de komende weken de laatste hand aan de herinrichting van de Overloonseweg. Deze weg is omgevormd tot fietsstraat. Ook de Overloonseweg had eerst een verbindingsrol en was de verkeersader tussen Overloon en Venray. Martijn Kanters: “Sinds de aanleg van de ‘Nieuwe Overloonseweg’ is het de bedoeling dat gemotoriseerd verkeer deze straat gebruikt. Maar oude gewoontes blijven lastig af te leren. Nog steeds rijdt regelmatig doorgaand verkeer over de oude Overloonseweg. Met de herinrichting van 1,3 km lange weg tot fietsstraat ontmoedigen we het gebruik van de straat door gemotoriseerd verkeer enorm. Het rode asfalt, de markering en bebording, de groene parkeerhavens, de verkeersplateaus en meer groen in plaats van verharding, al deze maatregelen geven de straat een totaal ander aanzicht. Ze hebben een visueel maar ook fysiek remmende werking. De bewoners zijn blij met de herinrichting die al lang geleden gepland stond.  

Kers op de taart is het aanpassen van de aansluiting van de Overloonseweg op de rotonde Noordsingel. Deze krijgt een andere uitstraling dan de drie overige aansluitingen. De noordelijke aansluiting past straks bij de achterliggende fietsstraat. We vinden het belangrijk  gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk te ontmoedigen de Overloonseweg in te rijden. Het doel is dat het gemotoriseerde verkeer een rotonde verder rijdt en de Nieuwe Overloonseweg gebruikt.” Nog een paar weken en dan is dit werk afgerond. Na een voorspoedig uitvoering kan de fietsstraat in gebruik worden genomen. Er volgt dan een officieel moment waarbij aandacht wordt gevraagd voor de verkeersveiligheid op de fietsstraat.  

Nog geen juridische status
In Nederland heeft de fietsstraat (nog) geen juridische status. Hier zijn dan ook de normale regels van de Wegenverkeerswet van kracht. Fietsers houden dan ook zoveel mogelijk rechts op de fietsstraat en rijden met maximaal twee personen naast elkaar, mits ze geen andere weggebruikers hinderen. Het bord 'Fietsstraat auto te gast' is niet in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens opgenomen en heeft dan ook geen enkele juridische status of waarde. Wel wordt aan wegbeheerders geadviseerd om bij de aanleg van een fietsstraat gebruik te maken van dit bord. Dit is echter geen verplichting. 

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!