De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg
29-09-2022

De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg

Wat moeten we realiseren om een uitstekend werkend mobiliteitssysteem te hebben in Noord-Limburg? Aan deze vraag werkten we het afgelopen jaar samen met ruim 500 partners uit het bedrijfsleven, de overheid, het onderwijs én inwoners. Het resultaat is gevat in een visie op mobiliteit in onze regio: de Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg.

Van Infra- naar Mobiliteitsambitie

De Mobiliteitsambitie is een vervolg op de in 2013 opgestelde ‘Infra-ambitie van Noord-Limburg’.  Patrick Bouman, Programmamanager a.i. van Trendsportal en Gertjan Hanckmann, Hoofd vakgroep Mobiliteit van adviesbureau Kragten leggen uit hoe de ambitie tot stand is gekomen. Gertjan: “Je kunt de ontwikkeling van de Infra-ambitie zien als een van de eerste samenwerkingen tussen de gemeenten, het bedrijfsleven en het onderwijs als het gaat om regionaal mobiliteitsbeleid. Eerder ontwikkelde iedere gemeente haar eigen beleid en bijbehorende maatregelen. Het RMO Noord-Limburg en de Limburgse Werkgeversvereniging (LWV) hebben in 2013 samen met het bedrijfsleven en het onderwijs de handen ineengeslagen. Uit alle gemeentelijke maatregelen die er lagen, van de aanleg van een lokaal kruispunt tot aan de verbreding van de A67, hebben zij gekeken naar wat er gezamenlijk kon worden opgepakt én daarin een prioritering aangebracht. Dat resulteerde in de Infra-ambitie, met acht grote projecten waarvoor een gezamenlijke lobby werd opgestart.”

Duurzame mobiliteit

Waar in 2013 de focus lag op infrastructurele projecten, denk aan de realisatie van de barge terminal in Venlo, is deze nu verschoven naar duurzame, slimme en veilige mobiliteit. Dat betekent niet alleen het vergroten van capaciteit, maar ook het slimmer en efficiënter gebruiken van de bestaande netwerken. Zowel voor het woon-werkverkeer van werknemers als voor het vervoeren van goederen. Patrick: “Hoe kunnen we bijvoorbeeld slim omgaan met water en spoor? Samenwerking is hierin noodzakelijk. Het afgelopen jaar hebben we dan ook met heel veel stakeholders gesproken; van ministeries, Rijkswaterstaat, VNO-NCW en bestuurders tot aan het bedrijfsleven en het onderwijs. Ook de wensen van inwoners zijn meegenomen door middel van een grootschalige mobiliteitsenquête. Hieruit bleek bijvoorbeeld dat het e-bikegebruik in Noord-Limburg hoog is. En dat de auto in veel gevallen niet het belangrijkste verplaatsingsmiddel is. Dat zijn belangrijke uitgangspunten die we hebben meegenomen in de ontwikkeling van de ambitie.”

Mobiliteitssysteem

Uit al deze input kwam naar voren waar we de komende jaren gezamenlijk op moeten inzetten om de regio vitaal en bereikbaar te houden. Gertjan: “We kijken naar het mobiliteitssysteem als geheel. Dit bestaat uit vier lagen die allemaal op elkaar aangesloten zijn: infrastructuur, vervoersdiensten, verkeersdiensten en mobiliteitsdiensten. Slimmer omgaan met de capaciteit die je hebt betekent dat alle lagen goed met elkaar moeten gaan samenwerken. Dan komen we tot één goed geheel en garanderen we de bereikbaarheid in onze regio.”

Lobbystrategie

De ambitie is helder. Wat gaat er nu mee gebeuren? Patrick: “Samen met onze stakeholders stellen we een lobbystrategie op en brengen we prioritering aan in de voorgestelde projecten. En dan kunnen we echt aan de slag. Samen met onze partners moet er veel werk verzet worden om de ambitie ook daadwerkelijk waar te maken. Maar dan wel met een duidelijke visie.”

De Mobiliteitsambitie is gebaseerd op de Regionale Investeringsagenda van de Gezondste Regio Noord-Limburg en sluit aan op de Gebiedsverkenning Noord-Limburg van Provincie Limburg. Noord-Limburg heeft de ambitie om op het gebied van mobiliteit de klimaatvriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te zijn. Met gezonde verbindingen binnen- en naar de regio.

Download hier de Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg (pdf, 4,4 MB).

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!