Container op trein laden Supply Chain Valley interview PeterPardoel dec2023
Gebiedsgerichte aanpak; resultaten van Supply Chain Valley
18-12-2023

In Noord-Limburg werken we intensief samen met SmartwayZ.NL, onder andere via de Gebiedsgerichte aanpak. Met deze aanpak worden initiatieven vanuit het bedrijfsleven gesteund met kennis en middelen om innovaties op het gebied van mobiliteit en logistiek op te zetten en door te ontwikkelen. Supply Chain Valley, een samenwerkingsverband vanuit het bedrijfsleven op het gebied van logistiek, maakindustrie, agro food en zorglogistiek heeft hierbinnen de afgelopen jaren een drietal projecten opgezet. Wij zijn uiteraard benieuwd naar het resultaat. Hiervoor spraken we Peter Pardoel, Voorzitter Raad van Bestuur Supply Chain Valley.

In totaal zijn er in de periode 2021-2023 een drietal projecten opgezet vanuit Supply Chain Valley, namelijk: Datagedreven efficiency, Smart Parcelhub Noord-Limburg en Van weg naar Spoor. Peter Pardoel vertelt wat de projecten inhouden en welke resultaten zijn geboekt.

Datagedreven efficiency: data delen om ladingen te bundelen

“Er liggen grote kansen voor de optimalisatie van logistieke processen. Door slimmer gebruik te maken van data en data uitwisseling kunnen ladingen/containers gebundeld worden. Doel hiervan is minder vrachtwagens op de weg, door efficiëntere belading. De huidige kansen worden nog onvoldoende benut, vaak vanwege een gebrek aan kennis en inzicht in toepassingsmogelijkheden bij de ondernemingen in de regio”, zo vertelt Peter Pardoel.

“We werken hiervoor samen met programma’s die zich richten op innovatie van datagedreven logistiek en we maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande systemen en platforms. Belangrijk in dit project is dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd, die vervolgens goed worden uitgelegd en doorgetraind, zodat steeds meer bedrijven gaan deelnemen. Op dit moment hebben 7 bedrijven zich aangemeld. Verder zoeken we aansluiting met 25 aanvullende bedrijven in de regio.”

Smart Parcelhub Noord-Limburg; bundelen van vervoersstromen

Dagelijks verlaten ruim 200.000 pakketjes/deelladingen de warehouses in Venlo. Voordat deze pakketjes van e-commerce operaties bij de afzender terecht komen, worden deze verwerkt en klaargemaakt voor transport naar het volgende distributiepunt in de verzendketen.

“Met dit project willen we de uitgaande vervoersstromen van kleinere en grotere e-commerce operaties in een straal van 200 km bundelen. Daarbij gaat het zowel om pakketjes als om grotere deelladingen. Het doel van dit project is het aantal vrachtwagens tussen hubs afbouwen momenteel is dat al voor 50% gerealiseerd en verwachten we aan het einde van het project het doel te hebben behaald.”

 “Het andere doel: de overgebleven vrachtwagens elektrificeren blijkt lastiger te zijn. Zowel de laadinfrastructuur voor het laden van vrachtwagens alsmede de nog te hoge kosten van een elektrisch voertuig maken dat we voor deze stap wat meer tijd nodig hebben. Inmiddels wordt er aan oplossingen gewerkt en komt er laadinfrastructuur voor vrachtwagens op een truckparking in Venlo”, vertelt Peter.

Logistiek; van weg naar spoor

In het derde project is Supply Chain Valley aan de slag gegaan om vrachtvervoer over weg te verplaatsen naar ‘over spoor’. Peter: “Regio Noord-Limburg (Venlo) heeft een unieke 'achterland'-positie met een vrachtrailterminal richting buitenland. Vrachtvervoer is op te delen in container vervoer (maritiem) en niet-container vervoer (continentaal). In deze laatste zit de uitdaging richting spoor, omdat deze vracht niet direct op een trein geladen kan worden. Inmiddels hebben we (buiten de scope van dit project) de techniek voor elkaar, waarbij een trailer met een niet kraanbare lading (met wielen en al) in een stellage wordt gereden en vervolgens op de trein wordt gezet.”

Dit project richt zich op het identificeren van lading, onderzoek naar de bestemmingen en het realiseren van verladers in een community die bereid en in staat zijn om lading van de weg op het spoor te krijgen. Inclusief de bijbehorende trainingen, coaching en begeleiding aan verladers, terminals en vervoerders. “Er rijden nu 17 treinen per week retour vanuit de regio groot Venlo naar Zuid-Europa, Frankrijk en de Verenigd Koninkrijk. Dat zijn 34 treinen met elk zo’n 35 units/ containers, wat neer komt op 1.360 units per week maal 52 weken is 70.720 per jaar. En dit ontwikkelt zich nog verder door in de komende jaren.”

Projecten worden geïntegreerd in de dagelijkse bedrijfsvoering
“Dit jaar is de opzet van alle projecten afgerond, maar geen van deze projecten zal stoppen. Ze gaan allemaal door en worden daarmee onderdeel van de dag dagelijkse structuur. Dat is misschien nog wel het mooiste hieraan”, sluit Peter zijn verhaal af.

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!