Personen cirkel 7fd9e8fb605a4693b9781e8de25371ff
Onderweg naar de Gezondste Regio
08-06-2023

Als Trendsportal zijn we onderdeel van 'de Gezondste Regio'.  Maar wat houdt dat precies in... de ‘Gezondste regio Noord-Limburg'? En wie zit erachter? Wat zijn de doelen? En waar komt het uit voort? We gaan in gesprek met René van Loon, Directeur Regio Noord-Limburg (rn-l). 

Floriade

“Om uit te kunnen leggen wat de oorsprong is van de huidige samenwerking in de Gezondste Regio, gaan we even terug naar het jaar 2012,” steekt van Loon van wal. “Regiogemeenten hadden een aantal jaren nauw samengewerkt aan de organisatie van de Floriade”. Voor wie het niet weet: de Floriade is een wereldtuinbouwtentoonstelling die in 1960 en van 1972 tot 2022 één keer per tien jaar ergens in Nederland werd georganiseerd. In 2012 vond het evenement plaats in Venlo. “Terugkijkend kunnen we zeggen dat de Floriade de regio veel gebracht heeft. Op vele fronten.” 

Foto RvL kleiner

Waardevolle verbindingen in de regio 
Van Loon: "In de jaren na de Floriade is de samenwerking tussen gemeenten in Noord-Limburg gebleven en verder uitgebreid. Zo is Regio Noord-Limburg (rn-l) ontstaan. Een bestuurlijke samenwerking tussen de 8 gemeenten die Noord-Limburg rijk is: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo en Venray.

Er ontstaan daarnaast de laatste jaren allerlei verbindingen tussen gemeenten, ondernemers, onderwijspartijen en maatschappelijk partners. De Regio Noord-Limburg initieert, stimuleert en faciliteert deze multi helix samenwerking in de regio. We beseffen ons dat die onderlinge verbindingen heel waardevol en een bron van ontwikkeling en innovatie zijn. "

In 2020 besloot rn-l om gezondheid prominent op de agenda te zetten. Gezondheid in de breedste zin van het woord.  Als basis voor beleid, projecten en initiatieven die bijdragen aan het ontwikkelen, verbeteren en laten groeien van de regio. Van Loon: "Gezondheid is namelijk de belangrijkste voorwaarde om op een prettige manier te kunnen leven, wonen, werken, ontwikkelen en samenwerken. We zijn hiermee samen aan de slag gegaan onder de titel 'de Gezondste Regio Noord-Limburg'."

De Gezondste Regio: een beweging 
De ‘Gezondste Regio Noord-Limburg’ is de zichtbare identiteit van de samenwerking tussen overheden, ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Zij geloven dat investeren in gezondheid loont. Dat het kansen met zich meebrengt en dat onze regio barst van de mogelijkheden om te benutten. 

De ambitie voor Noord-Limburg is vertaald in zes programma’s:  

 1. Ondernemen en innoveren - kennis maken en delen  voor een gezond ondernemersklimaat   
 2. Vitaal en gezond - gezond leven in vitale gemeenschappen waar iedereen meedoet 
 3. Toerisme en Leisure - gezond vertoeven en optimaal genieten
 4. Landelijk gebied & Veiligheid - een gezonde en veilige omgeving voor iedereen 
 5. Mobiliteit en logistiek – gezond verbinden en bewegen (samenwerking met Trendsportal) 
 6. Energie en klimaat – een gezond klimaat voor nu en later  

In de programma’s wordt vanuit verschillende invalshoeken naar gezondheid gekeken en richt zich op een ander aspect van gezondheid.  Van Loon: "Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en maatschappelijk partners werken wij aan tientallen projecten die zorgen voor meer bewustwording en inspanningen rond gezondheid.  De projecten en initiatieven geven onze ambitie letterlijk een gezicht. Op www.rn-l.nl is te zien welke projecten dat allemaal zijn. 

Het doel is om gezondheid te verankeren in het denken en doen van inwoners, ondernemers en organisaties in Noord-Limburg. De programma’s zoeken onderling nadrukkelijk de samenwerking op, om zo optimaal te werken aan oplossingen en verbeteringen die op alle fronten bijdragen aan het overkoepelende doel: een gezonde regio."

Mobiliteit en Logistiek? Trendsportal! 
“En zo komen we al pratende uit bij Trendsportal,” aldus van Loon. “Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg. Deze samenwerking bestaat al veel langer dan rn-l en de Gezondste Regio maar past perfect als programma ‘mobiliteit en logistiek’ onder de Gezondste Regio.” 

Trendsportal heeft de gezamenlijke Noord-Limburgse visie op mobiliteit en logistiek opgesteld. Binnen het programma wordt projectmatig gewerkt aan bijvoorbeeld fietsstimulering, het vergroenen van mobiliteit en logistiek en aan vervoersgelijkheid. De 5 programmalijnen van Trendsportal zijn: 

 1.     Slimme en duurzame mobiliteit 
 2.     Logistiek en economische bereikbaarheid 
 3.     Verkeersveiligheid 
 4.     Gezonde en actieve mobiliteit 
 5.     Sociale inclusie  

Van Loon: “Bij alles wat we doen is het bijdragen aan de gezondheid in de breedste zin van het woord een doel en een voorwaarde. De samenwerking zit goed in elkaar. We weten elkaar goed te vinden. We hopen in 2040 trots te kunnen zijn op de resultaten die we hebben geboekt.” 

Meer weten? Kijk op: www.rn-l.nl en www.gezondsteregio.nl  

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!