PIONEERS: innovatieve oplossingen voor de regio
13-10-2022

De industriehaven in Venlo, een belangrijk onderdeel van de logistieke knooppuntfunctie van Venlo en de regio Noord-Limburg, wordt de komende jaren doorontwikkeld. Initiatiefnemer gemeente Venlo neemt hiervoor deel aan het Europese project PIONEERS. 

Over PIONEERS

PIONEERS staat voor: Portable Innovation Open Network for Efficiency and Emissions Reduction Solutions. PIONEERS verenigt vier havens (Antwerp-Bruges, Barcelona, Constanta én Venlo) die samen met projectpartners werken aan innovatieve en duurzame oplossingen om broeikasuitstoot in havens te verminderen en uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor stellen de havens een strategisch PIONEERS Masterplan met een roadmap op en voeren ze 19 demonstratieprojecten uit. Deze zijn verdeeld over vier pijlers: Clean Energy Production & Supply, Sustainable Port Design, Modal Shift & Flows Optimization en Digital Transformation.

Innovaties

Dit ambitieuze project biedt een uitgelezen kans om innovatieve duurzame projecten in de haven te bevorderen, maar ook ervoor te zorgen dat innovaties ook zoveel mogelijk op andere gebieden toegepast kunnen worden. Peter van Wijlick, projectleider vanuit gemeente Venlo én voormalig programmamanager van Trendsportal, legt uit: “Binnen PIONEERS werken we aan innovaties die niet alleen interessant zijn voor havens, maar die je veel breder zou kunnen inzetten. Mijn verantwoordelijk ligt bij de haven van Venlo, maar ik zie in het verlengde daarvan ook kansen om projecten breder te laten landen. Dat is de insteek van PIONEERS: samenwerken en kennis delen, om zo innovaties verder te brengen.”

Voorbeeld

Een recent voorbeeld is een tool ontwikkeld door de universiteit van Antwerpen, waarmee bij asfaltwerken de mate van uitstoot meegenomen kan worden in aanbestedingen. Peter: “Bij deze aanbestedingen gaat het normaal gesproken om kwaliteit en prijs. Maar met deze tool kan een aannemer die mee wil doen in een aanbesteding, zelf aangeven hoeveel uitstoot zijn product heeft. En dan gaat het om de uitstoot vanaf de productie van het asfalt, het transport naar de werkplaats tot en met de verwerking op de werkplaats zelf, en zelfs het onderhoud in de jaren daarna. Zo is het dus mogelijk om de mate van uitstoot mee te laten wegen in een aanbesteding. Een belangrijke innovatie, niet alleen voor havens maar ook voor alle andere asfaltwerken in de regio. Graag wil ik partijen die hierin geinteresseerd zijn, aan dit project gaan verbinden.”

Samenwerking

PIONEERS werkt in Noord-Limburg onder meer samen met Supply Chain Valley, Blueports Limburg en Trendsportal, om zo te kijken welke projecten en innovaties interessant kunnen zijn voor bedrijven in de regio. In november/december organiseert PIONEERS samen met Supply Chain Valley een bijeenkomst voor bedrijven om te kijken in welke projecten zij kansen zien en waar ze bij betrokken willen worden.

Voor meer informatie kijk op www.pioneers-ports.eu of neem contact op met projectleider Peter van Wijlick via p.vanwijlick@venlo.nl.

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!