Thumbnail IMG 0024
Reconstructie Heldensedijk, Meijelseweg en Kerkstraat -  Gemeente Peel & Maas
17-12-2023

In iedere Trendsportal nieuwsbrief zetten we ook graag een infrastructureel werk uit onze regio in de schijnwerpers. Dit keer reizen we af naar gemeente Peel en Maas en behandelen we het project ‘Reconstructie Heldensedijk-Meijelseweg-Kerkstraat inclusief vervangen brug’. We spreken daarvoor projectleider Paul Wijers, Projectleider Infra, die de realisatie van het werk onder zijn hoede heeft.

Wijers: “In 2019 hebben we alle civiele kunstwerken (bouwwerken die gemaakt zijn van metselwerk, beton, hout, staal of kunststof) in onze gemeente laten screenen op hun onderhoudstoestand. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de brug over het kanaal van Deurne aan vervanging toe was. We besloten het vervangen van de brug te combineren met asfaltonderhoud aan de Heldensedijk en de Meijelseweg. Aangezien het vervangen van de brug geen routineklus is voor ons, is ervoor gekozen het gehele project in nauwe samenwerking met de aannemer (een zogenaamd bouwteam) voor te bereiden en uit te voeren.

Het project betrof, op het vervangen van de brug na, een onderhoudsproject. Het uitgangspunt was dan ook om de inrichting van de weg en de toegestane snelheid (80 km/uur) niet te wijzigen en alleen asfaltonderhoud uit te voeren. Daarnaast voerden we enkele verbeteringen door op gebied van verkeersveiligheid. Op basis van deze uitgangspunten zijn we met het ontwerp aan de slag gegaan. Tijdens een inloopmiddag/avond is het ontwerp gepresenteerd aan de omgeving. Daar bleek echter dat er vanuit de gemeenschap een duidelijke wens was om de snelheid te verlagen. Deze wens hebben we in nauwe samenwerking met de aannemer en onze verkeerskundige, hulpdiensten en andere experts, zorgvuldig onderzocht. Uiteindelijk  is ervoor gekozen om de weg tussen Meijel en Beringe om te vormen naar een 60 km/uur weg. Inrichten naar 60 km/uur is een mooie kans met het oog op de ‘duurzaam veilig’-ambitie bovendien verminderen we hiermee sluipverkeer tussen de N275 en N279.”

Terug naar de tekentafel 

“Het herinrichten heeft onder andere tot te volgende aanpassingen geleid”, vervolgt Wijers: “De weg is smaller geworden: van ruim 7 meter breed naar 6,5 meter breed. De 4 aansluitende zijwegen zijn voorzien van kruisingsplateaus met daartussen nog enkele plateaus: in totaal 9 stuks. Op basis van de aantallen verkeersbewegingen hebben we ervoor gekozen de voorrangsituatie te handhaven, de doorgaande weg blijft een voorrangsweg. En ook de fietsers blijven in de voorrang op het vrij liggende fietspad. Het ontwerp is dus uiteindelijk een tussenvariant geworden. Met, in onze ogen, de pluspunten van beide weginrichtingen.”

Kerkstraat 

Gaandeweg het project kwam het parallel lopende project Herinrichting Kerkstraat in Meijel tot een definitief ontwerp. Om onevenredige overlast te voorkomen is ervoor gekozen de geplande herinrichting van de Kerkstraat (was en blijft een 30 km/h weg), vanaf het centrum van Meijel tot aan de bebouwde komgrens, in het project mee te nemen. Wijers vertelt daarover: “Dit hebben we vooral gedaan om zo de hinder die de beide projecten met zich mee brengen te bundelen. In de periode dat de Heldensedijk en de Meijelseweg afgesloten zijn voor doorgaand verkeer (om de nieuwe brug te realiseren) is in diezelfde doorgaande route nu ook de Kerkstraat afgesloten. Zodat als straks de werkzaamheden zijn afgerond het verkeer niet meer om hoeft te rijden voor een 2de project.”

De brug 

Met de werkzaamheden aan de brug is ook de verbinding tussen twee dorpen, Meijel en Beringe, tijdelijk verdwenen. “Het doorgaande verkeer kan 10 maanden lang geen gebruik maken van de weg,” geeft Wijers aan. “Gelukkig hoeven de fietsers niet om te rijden, zij kunnen gebruik maken van de tijdelijke fietsbrug over het kanaal van Deurne. Als alles gaat zoals het hoort, zijn we medio maart 2024 gereed en kan de weg en de nieuwe brug weer door het verkeer in gebruik worden genomen.”

Meer lezen over het project op de website van Peel & Maas.

Het ontwerp bekijken.

Thumbnail IMG 0030

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!