Trude Rietveld nieuwe programmamanager/ RMO-coördinator
17-10-2022

Op 1 september 2022 is Trude Rietveld begonnen als a.i. coördinator van het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) in Noord-Limburg en programmamanager a.i. van Trendsportal. Ze volgt Peter van Wijlick op, die het programma sinds de start in 2016 leiding gaf.

Over Trude

Hoewel het werken in de regio Limburg voor haar een primeur is, werkt ze al jarenlang in het mobiliteitsvak. “Ik heb voorheen veel op het gebied van verkeersveiligheid gewerkt. Onder andere voor Provincie Noord-Brabant, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het Interprovinciaal Overleg (IPO). Ik heb een onderzoeksachtergrond en heb een aantal keren onderzoek gedaan op het gebied van verkeerseducatie. Daarvóór heb ik veel gewerkt binnen het sociaal domein. Twee verschillende beleidsvelden; maar wel beide maatschappelijk relevant. Dat is een rode draad in mijn werk: het gaat over onderwerpen die belangrijk zijn voor mensen.”

Verkeersveiligheid

Een belangrijk onderwerp, waaraan Trude dus in andere regio’s en organisaties al langer heeft gewerkt, is het verbeteren van verkeersveiligheid. “Voor het ministerie van I&W heb ik onderzoek gedaan naar welke soorten verkeerseducatie gemeenten en provincies kunnen aanbieden, passend binnen het risicogestuurd werken en de thema’s die gesteld zijn in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). In Noord-Limburg hebben de acht gemeenten al een risicoanalyse gemaakt. Ze weten waar hun uitdagingen liggen als het gaat om verkeersveiligheid. Nu is het zaak om te gaan kijken hoe die aangepakt kunnen worden, en zo verder toe te werken naar nul verkeersslachtoffers. Dat is één van de dingen die ik de komende tijd samen met hen wil gaan doen. Zowel op het gebied van gedragsverandering, als op infrastructuur. Deze elementen versterken elkaar. Dit komt ook mooi samen in het Jaarplan van Trendsportal, waarin projecten op beide vlakken vertegenwoordigd zijn.”

Mooie verbinding

Naast het verbeteren van verkeersveiligheid gaat Trude aan de slag met de vier andere doelen die Trendsportal heeft gesteld voor 2040: het verhogen van de kwaliteit van leven, het verbeteren van de ruimtelijk economische bereikbaarheid, het ondersteunen van de milieu- en energietransitie en een aantrekkelijk en toegankelijk mobiliteitssysteem. Trude: “Het mooie vind ik dat Trendsportal nauw samenwerkt met bedrijven, kennisinstellingen en inwoners om deze doelen te kunnen bereiken. We hebben een mooie verbinding en samenwerking op het gebied van mobiliteit en logistiek in Noord-Limburg. Ik heb er dan ook veel zin in om samen te werken met de gemeenten en partners in de regio. We gaan er iets moois van maken!” 

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!