Corridoraanpak Noord-Limburg

PROJECT

Wat houdt het in?

Noord-Limburg heeft veel te maken met logistiek. Transporteurs kunnen veiliger, duurzamer en efficiënter rijden door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze tijd en geld.

Patrick Egberink

Meer weten
of meedoen?

06 50 80 90 53

Het project Corridoraanpak heeft als doelstelling de logistieke verkeersstromen in Noord-Limburg efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op belangrijke stedelijke ontsluitingswegen en regionale verbindingswegen prioriteit te verlenen (binnen de geldende beleidscondities) bij het passeren van kruispunten.

Voordelen

Dit geeft enorme voordelen voor zowel de transportbedrijven als de omgeving. Hier enkele voordelen opgesomd:

  • kosten besparen in de logistieke keten;
  • verbeteren van tijdige levering van goederen;
  • minder wachtrijen en minder hinder voor de omgeving
  • verbetering van de doorstroming van verkeer;
  • vermindering van de CO2-uitstoot;
  • afname van het brandstofverbruik.

Binnen de Corridoraanpak in Noord-Limburg worden twee CTC-corridors gerealiseerd: in Venlo en in Gennep.

Bekijk onderstaand de video over de Connected Transport Corridor (CTC) technologie van onze samenwerkingspartner SmartwayZ.NL

Waar staan we nu?

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om de gebruikers en het netwerk geschikt te maken voor het prioriteren van vrachtverkeer. De verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de corridors worden in 2023 omgebouwd tot ‘slimme’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en aangesloten op de Talking Traffic keten. Vrachtwagens krijgen hierdoor op de corridor prioriteit bij het passeren van kruispunten.

Test Groot Bollerweg/Venrayseweg Venlo

Momenteel wordt er door 6 bedrijven/12 chauffeurs getest met Connected Transport Corridor (CTC)-informatiediensten om prioriteit te krijgen op de kruising Venrayseweg/Groot Bollerweg in Venlo. De deelnemende bedrijven zijn:

Het doel van de test is dat logistieke bedrijven ervaring kunnen opdoen met de CTC-diensten en het krijgen van prioriteit, en wegbeheerders inzicht te geven in de verkeerskundige impact van het prioriteren van vrachtverkeer. De testperiode loopt van juli 2022 tot de oplevering van de iVRI’s in het tweede kwartaal van 2023. Het is de bedoeling om op termijn zoveel mogelijk logistieke bedrijven in Noord-Limburg te betrekken en aan te sluiten op de CTC-technologie, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, dan houden we je op de hoogte.

Wie doen er mee?

Nieuws

Trendsportal is op zoek naar versterking!

28-02-2023

Lever jij je bijdrage aan een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg met oog voor de milieu- en energietransitie? Je bent een toekomstbouwer en werkt samen met onderwijsinstellingen en ondernemers aan vernieuwende oplossingen voor mobiliteit en logistiek. Door slimme verbindingen te leggen, creëer jij toegevoegde waarde. Samen meer regionale slagkracht, zo komt onze regio van A naar B. 

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo

Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!