De Verkeersactieve school

Wat houdt het in?

Provincie Limburg en de gemeenten in Limburg willen de verkeersveiligheid gezamenlijk verbeteren. Om de kwetsbare en onervaren deelnemers te stimuleren zich veilig in het verkeer te gedragen is de aanpak Verkeersactieve school ontwikkeld. Aan leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt verkeerseducatie aangeboden.

Trude Rietveld

Meer weten
of meedoen?

06 43 14 71 21

Een Verkeersactieve school is een school die in alle groepen/leerjaren aandacht besteedt aan theoretische en praktische verkeerseducatie en oog heeft voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes.

Het project wordt getrokken door de provincie Limburg/ROVL om alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs aan te haken en een Verkeersactieve School te maken; voor de leeftijdsgroep van 0 tot 16 jaar. De scholen kunnen uit een breed palet aan projecten kiezen om zodoende per school, zelfs klas/groep of leeftijd maatwerk te kunnen bieden.

Alle acht de gemeenten in Noord-Limburg hebben de overeenkomst Verkeersactieve school ‘Samenwerkingsovereenkomst Verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs Noord- en Midden-Limburg’ in de colleges van B&W vastgesteld en ondertekend. De gemeenten hebben zich hiermee gecommitteerd aan dit programma tot en met het schooljaar 2024-2025. 

Waar staan we nu?

De Verkeersactieve school is van start gegaan in het schooljaar van 2021 en bestaat nu ruim één jaar. Maar liefst 88 procent van de scholen in het basis- en voortgezet onderwijs in Limburg mag zich al Verkeersactieve school noemen. Daarmee krijgen ruim 38.000 leerlingen in Limburg verkeersonderwijs. 

Begin oktober 2022 is het eerste bordje 'Verkeersactieve school' uitgereikt door gedeputeerde Stephan Satijn van Provincie Limburg als markering van deze mooie mijlpaal. Het bordje prijkt aan de muur van basisschool De Startbaan in Velden.

Scholen die leerlingen actief verkeersles geven voor veiligere deelname aan het verkeer zijn Verkeersactieve scholen en worden in de toekomst herkenbaar door dit bord.

Foto: Provincie Limburg

Wie doen er mee?

Nieuws

Trendsportal is op zoek naar versterking!

28-02-2023

Lever jij je bijdrage aan een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg met oog voor de milieu- en energietransitie? Je bent een toekomstbouwer en werkt samen met onderwijsinstellingen en ondernemers aan vernieuwende oplossingen voor mobiliteit en logistiek. Door slimme verbindingen te leggen, creëer jij toegevoegde waarde. Samen meer regionale slagkracht, zo komt onze regio van A naar B. 

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo

Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!