Mobiliteitsambitie Noord-Limburg

PROJECT

Wat houdt het in?

In 2013 is de infra ambitie van Noord-Limburg opgesteld. Eind 2019 is door vier van de acht gemeenteraden besloten dat dit document niet meer voldeed. Daarom is nu gekozen voor een nieuw document: De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg (pdf, 4,4 MB). Dit hebben we niet alleen gedaan. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale partners en de acht gemeenten is deze ambitie tot stand gekomen.

Gertjan Hanckmann

Meer weten
of meedoen?

06 51 61 37 28

Mobiliteitsenquete

Ook onze inwoners hebben we betrokken in dit proces door het uitvoeren van een grootschalige mobiliteitsenquête onder de inwoners van geheel Noord-Limburg. Tijdens een webinar op 27 januari 2022 is het concept gepresenteerd waarna de definitieve ambitie is opgesteld.

Integraal mobiliteitssysteem

Noord-Limburg heeft de ambitie om de gezondste regio te worden met daarin vier duidelijke economische pijlers (logistiek, maakindustrie, agribusiness en toerisme & leisure). Door een integraal mobiliteitssysteem te ontwikkelen garanderen we de bereikbaarheid in onze regio.

Deze mobiliteitsambitie is een vertrekpunt, een gezamenlijke visie op het mobiliteitssysteem dat Noord-Limburg vitaal moet houden. Nu moeten we gezamenlijk aan de slag om deze ambitie waar te maken.

Waar staan we nu?

De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg is eind maart 2022 vastgesteld door de wethouders van de acht samenwerkende gemeenten. Op 21 juni 2022 is het eerste exemplaar van De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg overhandigd aan gedeputeerde Maarten van Gaans – Gijbels.

Samen met onze partners stellen we in het najaar van 2022 een lobbystrategie op, waarmee we onze ambitie voor Noord-Limburg waar kunnen maken.

Wie doen er mee?

Nieuws

Trendsportal is op zoek naar versterking!

28-02-2023

Lever jij je bijdrage aan een uitstekende bereikbaarheid van Noord-Limburg met oog voor de milieu- en energietransitie? Je bent een toekomstbouwer en werkt samen met onderwijsinstellingen en ondernemers aan vernieuwende oplossingen voor mobiliteit en logistiek. Door slimme verbindingen te leggen, creëer jij toegevoegde waarde. Samen meer regionale slagkracht, zo komt onze regio van A naar B. 

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo

Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!