Onderzoek naar Mobiliteitsarmoede

PROJECT

Wat houdt het in?

Een familielid bezoeken, naar je werk reizen of simpelweg boodschappen doen: er zijn mensen die hiervoor geen of nauwelijks vervoersmogelijkheden tot hun beschikking hebben en zo worden belemmerd om mee te kunnen doen in de maatschappij. Mobiliteitsarmoede, zoals dit onderwerp genoemd wordt, staat de laatste jaren landelijk meer in de belangstelling. Reden voor Trendsportal om dit voor onze regio te onderzoeken: is er sprake van mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg? En nog belangrijker; wat kunnen we eraan doen?

Maya Kallen

Meer weten
of meedoen?

06 11 77 23 42

We willen dat iedereen in Noord-Limburg toegang heeft tot mobiliteit.  Het verhogen van de kwaliteit van leven is één van de doelen uit onze mobiliteitsvisie. Dit doel staat niet voor niets op de eerste plaats. Als je geen vervoer hebt en daardoor geen baan kunt vinden omdat je er niet kunt komen, niet kunt sporten of je vrienden niet kan bezoeken, heeft dat grote gevolgen. Mobiliteit is essentieel voor de kwaliteit van leven.

Het onderzoek naar mobiliteitsarmoede wordt uitgevoerd door Zet

Waar staan we nu?

Zet heeft in opdracht van Trendsportal een bureau onderzoek verricht.

Zet heeft gesprekken gevoerd met intermediairs zoals Incluzio maar ook met gemeenteambtenaren van het sociaal domein en verkeer en vervoer. In april 2022 zijn de bevindingen opgeleverd en zijn 3 gidswijken benoemd waarmee fase 3 ingaan. Met “gidswijken” bedoelen we het duiden van eigenschappen en daarmee het profiel van deze gebieden om de herbruikbaarheid van de uitkomsten voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg inzichtelijk te maken. De aanbevelingen voor een gidswijk zijn daarmee ook richtlijnen voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg met hetzelfde profiel.

In september 2022 is gestart met gesprekssessies in de gidswijken (in gesprek met de doelgroep). 

In december volgt een analyse, een rapportage en aanbevelingen (december 2022) om mobiliteitsarmoede in onze regio aan te pakken. 

Wie doen er mee?

Nieuws

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo

Volg ons
Contact

Trude Rietveld
RMO-coördinator/ Programmamanager a.i.
+31 (0)6 43 14 71 21
trude.rietveld@trendsportal.nl

Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!