GettyImages 996990890
Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)
Bereid je voor op de Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit

Heeft je organisatie meer dan 100 werknemers? Dan moet je vanaf 1 juli 2024 de reisbewegingen (woon-werkverkeer én dienstreizen) van je werknemers registreren en rapporteren. De rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM) is een uitwerking van het doel uit het Klimaatakkoord om de CO₂-uitstoot door woon-werkverkeer en dienstreizen in 2030 met 1,5 Mton terug te dringen.

Marlijn van de Laar

Meer weten
of meedoen?

06 57 92 43 27

Van alle CO₂-uitstoot als gevolg van personenmobiliteit wordt maar liefst 44% geproduceerd door woon-werkverkeer en dienstreizen. Grote werkgevers hebben dus behoorlijk wat invloed op de CO₂-uitstoot en daarom is voor hen de rapportageverplichting ingesteld. Door de rapportage heb je als werkgever al snel inzicht in waar jij CO₂-winst kunt boeken. Trendsportal ondersteunt je graag bij het verzamelen van de gegevens, met strategisch advies en concrete acties om het woon-werkverkeer en zakelijk verkeer te verduurzamen.

Het besluit in het kort:

Voor wie geldt de rapportageverplichting?

Voor bedrijven die meer dan 100 werknemers in dienst hebben op 1 januari.
Heb je op 1 juli 2024 90 mensen in dienst en groei je in 2024 door naar meer dan 100, dan hoef je pas over kalenderjaar 2025 te rapporteren op uiterlijk 30 juni 2026.

Hoe werkt het als een bedrijf meerdere vestigingen heeft?

Het KvK-nummer is leidend: één rapportage per KvK-nummer. Heb je meerdere vestigingen onder één KvK- nummer, dan lever je één rapportage aan.
Werk je als organisatie onder meerdere KvK-nummers? In dat geval lever je ook meerdere rapportages aan (ervan uitgaande dat onder ieder KvK-nummers 100 of meer werknemers werkzaam zijn).

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft een handreiking gemaakt, deze is te vinden op de website van RVO. Hierin staat uitgelegd wat je moet rapporteren en waar je deze gegevens kunt vinden. Je dient de rapportage in via het digitaal formulier bij RVO, dit doe je de eerste keer uiterlijk 30 juni 2025 over het voorgaande half jaar (1 juli t/m 31 december 2024). Je kunt hier ook alvast oefenen en de website bevat een reeks veelgestelde vragen.

Wat moet je rapporteren?

Op het digitaal formulier vul je de kilometers in dat werknemers hebben gereisd voor woon-werkverkeer en dienstreizen. De kilometers moeten worden uitgesplitst in de verschillende type vervoermiddelen en typen brandstof. Via het formulier wordt automatisch voor je uitgerekend hoeveel CO₂-uitstoot is geproduceerd.

Moet ik onderscheid maken tussen woon-werkreizen en dienstreizen?

Ja, je moet de gegevens aanleveren in categorieën. De gegevens over dienstreizen splits je uit in:
- Leasevoertuigen en eigen wagenpark
- Mobiliteitsdiensten
- Declaraties
De gegevens over woon-werkverkeer zijn een aparte categorie, waarmee Trendsportal je kan helpen!

Waarom moet ik onderscheid maken tussen woon-werkverkeer en dienstreizen?

Als er in de toekomst een regel (norm) moet worden ingevoerd omdat we gezamenlijk te weinig CO₂-uitstoot reduceren, dan worden woon-werkverkeer en dienstreizen los van elkaar behandeld. Als werkgever kun je vervolgens veel gemakkelijker beslissingen nemen en keuzes maken over dienstreizen dan over woon-werkverkeer.

Vanaf wanneer geldt de verplichting?

Vanaf 1 juli 2024. Uiterlijk 30 juni 2025 moet je het digitaal formulier met de cijfers over 2024 hebben ingevuld.

Wanneer moet ik starten met het verzamelen van gegevens?

In ieder geval vanaf 1 juli 2024 ben je verplicht te rapporteren en dus ook te registreren. Dus begin op tijd! Start nu al met het inrichten of aanpassen van jouw rittenregistratie.

Kan ik al een keer oefenen?

Ja, dat kan! Ook bedrijven met minder dan 100 werknemers worden van harte uitgenodigd al een keer te oefenen. Zo ontdek je wat de CO₂-uitstoot van de werkgebonden personenmobiliteit van jouw organisatie is. Gegevens van jouw oefensessie worden geanonimiseerd gebruikt voor onderzoek als je hiervoor toestemming geeft.

Begin op tijd

Wie doen er mee?

Nieuws

Rob Kroon versterkt logistiek team Trendsportal

08-04-2024

Thumbnail Rob Kroon en elektrische truck

Nieuw in het team van Trendsportal is Rob Kroon, logistiek expert zero-emissie. Rob adviseert bedrijven die nadenken over elektrische bestel- en vrachtwagens en over de laadoplossingen die daarbij nodig zijn. Rob helpt ook jouw bedrijf graag bij de verduurzaming van je wagenpark.


 Mobiliteitsenquête

13-03-2024

Schermafbeelding 2024 03 13 om 14.34.02

Eind 2023 heeft Trendsportal een mobiliteitsenquête uitgevoerd onder inwoners van Noord-Limburg. In deze samenvatting laten we de belangrijkste resultaten zien. In totaal hebben 2.074 inwoners meegedaan aan het onderzoek. Daarmee kunnen we op een algemeen niveau statistisch betrouwbare uitspraken doen over de regio (95% betrouwbaarheid en 2,15% foutmarge). De respons is goed verdeeld over de acht gemeenten.

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!