Onderzoek naar Mobiliteitsarmoede
PROJECT
Wat houdt het in?

Een familielid bezoeken, naar je werk reizen of simpelweg boodschappen doen: er zijn mensen die hiervoor geen of nauwelijks vervoersmogelijkheden tot hun beschikking hebben en zo worden belemmerd om mee te kunnen doen in de maatschappij. Mobiliteitsarmoede, zoals dit onderwerp genoemd wordt, staat de laatste jaren landelijk meer in de belangstelling. Reden voor Trendsportal om dit voor onze regio te onderzoeken: is er sprake van mobiliteitsarmoede in Noord-Limburg? En nog belangrijker; wat kunnen we eraan doen?

Maya Kallen

Meer weten
of meedoen?

06 11 77 23 42

We willen dat iedereen in Noord-Limburg toegang heeft tot mobiliteit.  Het verhogen van de kwaliteit van leven is één van de doelen uit onze mobiliteitsvisie. Dit doel staat niet voor niets op de eerste plaats. Als je geen vervoer hebt en daardoor geen baan kunt vinden omdat je er niet kunt komen, niet kunt sporten of je vrienden niet kan bezoeken, heeft dat grote gevolgen. Mobiliteit is essentieel voor de kwaliteit van leven.

Het onderzoek naar mobiliteitsarmoede wordt uitgevoerd door Zet

Waar staan we nu?

Zet heeft in opdracht van Trendsportal een bureau-onderzoek verricht.

Zet heeft gesprekken gevoerd met intermediairs zoals Incluzio maar ook met gemeenteambtenaren van het sociaal domein en verkeer en vervoer. In april 2022 zijn de bevindingen opgeleverd van het bureau-onderzoek en de uitkomsten van de gesprekken met de intermediars. Vervolgens zijn 3 gidswijken benoemd om aan de slag te gaan met de vervolgstap binnen het onderzoek naar mobiliteitsarmoede, namelijk het in gesprek gaan met de inwoners van de mensen die in diverse wijken wonen in de gemeenten. De gidswijken liggen in stedelijk gebied (gemeente Venlo), in midden-stedelijk gebied (gemeente Venray) en in landelijk gebied (gemeente Bergen). De opgehaalde resultaten zijn ook toepasbaar voor soortgelijke gebieden in de andere gemeenten in Noord-Limburg. De aanbevelingen voor een gidswijk zijn daarmee ook richtlijnen voor andere dorpen en wijken in Noord-Limburg met hetzelfde profiel. 

In november en december 2022 hebben de wijkgesprekken plaatsgevonden in de gidswijken. In november en december 2022 hebben de gesprekken plaatsgevonden in de gidswijken. Zet is samen met de intermediars in gesprek gegaan met mensen die er wonen om zo te achterhalen wat er speelt in een dorp of wijk.

In januari 2023 gaat ZET aan de slag met een analyse, een rapportage en het opstellen van aanbevelingen. Eind februari/begin maart zal ZET de rapportage opleveren en kunnen we aan de hand van de opgeleverde informatie gericht de mobiliteitsarmoede in onze regio aanpakken. 

Wie doen er mee?

Nieuws

Nieuwsbericht 1

23 mei 2022

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis.

Alternatieve bekijk button

Deel deze pagina

Adres

Trendsportal
Hanzeplaats 1
5902 RK Venlo


Volg ons
Contact
Aanmelden voor nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen!