De resultaten van 2021

In 2021 zijn we gestart met de uitvoering maar liefst 16 regionale projecten: van Ouderen OV en MaaS, Veilig op Weg, de Werkgeversaanpak tot aan Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg. Graag nemen we je mee in de resultaten van het afgelopen jaar.

Verkeersactieve school

Samen met het ROVL werken we aan verkeerseducatie voor kinderen/ jongeren van 4 tot 16 jaar onder de noemer De Verkeersactieve school. Maar liefst 89% van de basisscholen in Noord-Limburg doet hieraan mee. Samen werken we aan een verkeersveilige omgeving en goede school-thuisroutes voor ‘onze toekomst’.

Logistiek makelaars

Sinds de zomer 2021 zijn de Logistiek makelaars Mark Luikens en Michel Oldenburg gestart om bedrijven in Noord-Limburg te benaderen om hun transport te verduurzamen. Zij denken mee in mogelijkheden en kansen voor het bedrijf die weer bijdragen aan onze doelen.

Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg

En om te blijven polsen of we de juiste dingen doen, hebben we geluisterd naar wat inwoners en stakeholders ons te vertellen hebben. Hiervoor is een grootschalige mobiliteitsenquête uitgezet onder inwoners en zijn er gesprekken gevoerd met stakeholders. De output is meegenomen in de vorming van de Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg.

Samen bouwen we aan een mooi mobiliteitsprogramma voor Noord-Limburg! Benieuwd?

Jaarrapportage 2021

Bekijk de Jaarrapportage 2021 hier: Jaarrapportage 2021 (pdf, 32 MB)