De toekomst van parkeren in gemeente Venlo

De afgelopen maanden is er door veel inwoners, organisaties en bedrijven in de gemeente Venlo druk gesproken over hoe de toekomst van parkeren in Venlo eruit ziet. Een onderwerp waar veel mensen een (verschillende) mening over hebben. Vanwege de snelle verandering van de samenleving en een besef dat ook toekomstige generatie(s) in de gemeente Venlo prettig moeten kunnen blijven wonen, werken en verblijven, ontstaan er spanningen tussen verschillende ideeën en belangen. 

Om de juiste keuzes te kunnen maken, is een uitgebreid participatieproces doorlopen waarin zoveel mogelijk meningen, ideeën maar ook oplossingsrichtingen zijn opgehaald.

Ambitiedocument parkeren

Het resultaat van deze participatie is samengebracht in het nieuwe Venlose Ambitiedocument Parkeren. Dit document geeft weer hoe de gemeente Venlo wil omgaan met parkeervraagstukken. Bekijk het volledige ambitiedocument Parkeren.

Het ambitiedocument Parkeren bepaalt voor de komende tien jaar hoe de gemeente Venlo omgaat met de volgende thema’s:

1. Steeds meer mensen in hetzelfde gebied

Dat betekent; wonen boven winkels, gesplitste woningen, wonen in wat vroeger kantoren waren en dat leidt dan tot meer auto’s en dus zijn er ook meer parkeerplaatsen nodig.

2. Bewoners parkeren en medewerkers parkeren

Het is druk in de straat. Steeds meer inwoners hebben een eigen auto, er zijn parkeergarages die in de avond leeg staan, medewerkers van bedrijven parkeren in woonwijken of nabij winkelcentra. Daar moet een balans in komen.

3. Bezoekers parkeren

Bezoekers die in de wijken parkeren in plaats van in de parkeergarages of parkeerplaatsen, toeristen en dagjesmensen die hun auto kwijt moeten of plaatsen zoals een crematorium waar de gasten hun auto willen parkeren.

4. Duurzaamheid en milieu

Willen we eigenlijk wel zoveel auto’s in de stad of in de wijken? Zijn er genoeg laadpalen. Willen we groener wonen of blijft de auto het straatbeeld bepalen?

5. Gedrag

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen de regels goed begrijpt? En wat doen we met de mensen die daar toch niet zo netjes mee omgaan?

6. Inrichting

We zien ook dat er af en toe stevige keuzes gemaakt moeten worden. Willen we toch zorgen dat iedereen lekker dichtbij huis kan parkeren? Of hebben we liever wat meer bomen of struiken in de straat?

In 2022 volgt hierop het uitvoeringsprogramma; Welke maatregelen zetten we waar in voor welk parkeerprobleem?

Dit nieuwsbericht is afkomstig van gemeente Venlo; www.venloonline.nl/nieuws/2021-12-02/de-toekomst-van-parkeren.