Verkeerseducatie voor ruim 38.000 leerlingen in Noord-Limburg

De wethouders van de acht gemeenten in Noord-Limburg hebben officieel hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst verkeerseducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. Dit schooljaar ging de Verkeersactieve school van start; de nieuwe vorm van verkeerseducatie in Limburg. En met succes.

In onze regio Noord-Limburg krijgen ruim 38.000 leerlingen verkeersonderwijs. De teller staat op 115 scholen (89%) in Noord-Limburg die actief deelnemen als Verkeersactieve school en dit aantal neemt nog steeds toe. Dit jaar worden er op deze scholen maar liefst 483 verkeersprojecten uitgevoerd. Mooie aantallen waarmee we samen gaan voor nul verkeersslachtoffers!

De Verkeersactieve school

Provincie Limburg en de gemeenten in Limburg willen de verkeersveiligheid gezamenlijk verbeteren. Om de kwetsbare en onervaren deelnemers te stimuleren zich veilig in het verkeer te gedragen is de aanpak Verkeersactieve school ontwikkeld. Aan leerlingen in het (speciaal) basisonderwijs, voortgezet onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs wordt verkeerseducatie aangeboden.

Wat is een Verkeersactieve school?

Een Verkeersactieve school is een school die in alle groepen/leerjaren aandacht besteedt aan theoretische en praktische verkeerseducatie en oog heeft voor een verkeersveilige schoolomgeving en school-thuisroutes.

Benieuwd naar de Verkeersactieve school? Ga naar www.verkeersactieveschool.nl.