Doe mee!

Language

Slimme mobiliteit voor morgen

Samen zorgen we voor slimme mobiliteit voor morgen. Wil je ook meedoen met Trendsportal? Graag! Onze grote kracht is een sterk, groeiend netwerk. Daarom staan wij open voor iedereen, die zich persoonlijk of professioneel betrokken voelt bij verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Laat uw stem horen, denk mee en doe mee!

Initiatiefnemers

De toekomst van Mobiliteit in Noord-Limburg ‘bedenk’ je niet alleen. Samen met bedrijven, inwoners en belangstellenden vormen de 8 initiatiefnemende gemeenten uit Noord-Limburg Trendsportal. Een netwerk dat inmiddels bestaat uit zo’n 70 professionals en steeds verder uitgroeit.

Uw logo hier? Mail uw logo naar info@trendsportal.nl.

Gemeente Beesel
Provincie Limburg
Gemeente Venray
Gemeente Venlo
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Gemeente Bergen
RMO Noord Limburg
"Complimenten voor twee hele leuke en zeer strak georganiseerde dagen!"
Jasper van der Beek
"Dank voor de op meerdere fronten interessante en constructieve dagen! Un grand merci."
Mark Balk
"Helaas kon ik maar één dag aanwezig zijn, ik vond het een prima dag. Goed georganiseerd, creatief en leuke groepen."
Klaas Wilting

Partners

Veilig Verkeer Nederland
T-Force Communicatieburo
Mark Balk
Royal HaskoningDHV
Barticipatie

Pilot 'Jonge automobilisten' krijgt landelijk vervolg

Sinds vier jaar draait de pilot ‘Jonge Automobilisten, Rijopleiding op Maat’ met als doel om het aantal verkeersslachtoffers onder jonge automobilisten terug te dringen. De pilot is een initiatief van het Trendsportal samen met het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg én met ondersteuning van lokale partners Ruud Rutten Verkeersopleidingen en Autorijschool Wim Ummenthum. De methoden en werkwijzen zijn onlangs gepresenteerd op het CIECA congres in Noorwegen en worden inmiddels overgenomen door VEKA Best en wellicht in het najaar door Centraal Bureau Rijvaardigheid.

Jonge automobilisten hebben nu gemiddeld vijf keer meer kans om bij een ongeval betrokken te raken. Ze zijn vaker betrokken bij eenzijdige ongevallen, raken vaker de controle over de auto kwijt, rijden vaker met een te hoge snelheid, zijn meer bij ongevallen in het weekend betrokken en hebben vaker een ongeval als zij passagiers van hun eigen leeftijd vervoeren. Het verkeer is hierdoor voor jongeren tussen 17 en 25 doodsoorzaak nr. 1!

Aanpak ‘jonge automobilisten’

Anders dan de huidige rijopleidingen begint de aanpak van ‘Jonge automobilisten, Rijopleiding op Maat’ voorafgaand aan de rijlessen en gaat deze door na het behalen van het rijbewijs. De aanpak bestaat uit drie aanvullende onderdelen. Als eerste worden jongeren getest op hun houding (mentale attitude) tijdens het autorijden. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van simulatietechnieken, zowel voor het aanleren van basisvaardigheden als voor het trainen van gevaarherkenning. Plus jongeren leren hun eigen vorderingen evalueren met behulp van zelfreflectietechnieken en door feedback te krijgen van andere leerlingen.

Presentatie testen CIECA

Jan Vissers van Royal Haskoning DHV heeft tijdens het CIECA congres een aantal binnen het project ontwikkelde testen gepresenteerd. Testen die objectief kunnen meten met welke houding een bestuurder in de auto zit en hierdoor een voorspellende waarde hebben voor het rijgedrag en het ongevalsrisico van een jonge automobilist. Op basis hiervan kan de rijopleiding op maat worden aangeboden. Het opgebouwde portfolio van de kandidaat geeft tevens inzicht in de vordering en kan zelfs als aanvullende informatie dienen bij het rijexamen. Benieuwd naar de presentatie? Bekijk deze hier.

Bredere uitrol in Nederland

Tijdens het CIECA congres is met de algemeen directeur Petra Delsing van het Centraal Bureau Rijvaardigheden (CBR) de principe-afspraak gemaakt dat de ontwikkelde methoden en technieken beschikbaar komen voor het CBR. Voor toepassing bij de ontwikkeling van het ‘Nieuwe Rijexamen’ en om te gebruiken bij de cursussen van het CBR voor bestuurders die hun rijbewijs (tijdelijk) kwijt zijn vanwege onverantwoord rijgedrag. Tot het najaar gaat het CBR de methoden en technieken van de pilot verder analyseren, vervolgens vindt er een vervolggesprek plaats. VEKA Best heeft inmiddels al de pilot doorontwikkeld in de praktijk rijopleidingsmethode voor rijscholen, onder de naam Drive!

Hierdoor draagt de pilot bij aan een verkeersveiliger Noord-Limburg en Nederland en komt ons doel van Nul verkeersslachtoffers weer een stapje dichterbij! #MVD01.

Pilot: gedragsbeïnvloeding Horst a/d Maas

De gemeente Horst aan de Maas heeft verkeersveiligheid hoog in het vaandel staan. Dit is terug te vinden in een goed ingerichte infrastructuur, maar ook in de vele verkeersmaatregelen die ze jaarlijks nemen. Daarnaast wordt maatwerk verricht op onveilige locaties. We merken echter dat de mogelijkheden steeds beperkter worden om echt het verschil te maken. Resteert een belangrijke component in de verkeersveiligheid; de mens; en dan met name diens gedrag. De gemeente Horst aan de Maas gaat als één van de eerste gemeentes in ons land structureel inzetten op gedragsbeïnvloeding.

Project gedragsbeïnvloeding

De gemeente Horst aan de Maas wil breder inzetten om het gedrag van de verkeersdeelnemer positief te beïnvloeden. Naast de infrastructurele maatregelen wil de gemeente breder inzetten op verkeerseducatie en voorlichting/communicatie om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Het algemene doel van gedragsbeïnvloeding is: Het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.

Twee sporenbeleid

Ons project kent een twee soorten aanpak om onze doelen te bereiken.

Structurele aanpak

  • Overkoepelende campagne gericht op alle inwoners (herkenbaarheid via een slogan met logo)
  • Promotie bij evenementen: slotconcerten Rowwen Hèze, Fietsvierdaagse, Truckrun
  • Standaard aandacht voorlichting bij infra projecten (bijv. Tienrayseweg, Horsterdijk en Hoogstraat)

Thematische aanpak
Na een probleemanalyse of aan de hand van ongevallencijfers kan een bepaald thema opgepakt worden. Voorbeelden; ouderen in het verkeer (e-bike gebruik), veilige schoolzones of 60 km-wegen.

Aanpak

We hebben inmiddels een werksessie gehouden met stakeholders (o.a. dorpsraden, scholen, ROVL). Hierbij zijn al diverse onderwerpen geventileerd die zij belangrijk vinden. In januari wordt het Plan van Aanpak gepresenteerd aan de Commissie Ruimte. Vervolgens gaan we tijdens externe en interne interactieve sessies organiseren plannen vormen om de diverse doelgroepen te bereiken.

Geïnteresseerd in deze pilot? Stuur dan een e-mail aan Ton Peeters.

Geografisch informatiesysteem: mobiliteit in feiten en cijfers

Ook benieuwd naar feiten en cijfers over mobiliteit in onze regio? Neem eens een kijkje in het Geografisch InformatieSysteem (GIS)! In dit interactieve systeem vind je verschillende gegevens over verkeer en vervoer in onze regio. Je kunt zoeken of filteren op allerlei locaties, thema’s en indicatoren. Hoeveel auto’s rijden er dagelijks over de A73? Hoe is de fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis? Je vindt het in het GIS. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met Trendsportal via info@trendsportal.nl. Wij kijken graag met je mee!

GIS | Trendsportal

Onderzoek naar demografische ontwikkelingen en het perspectief in de regio

Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het perspectief in de regio?

Ruimtevolk | demografische ontwikkelingen | omslag| Trendsportal|De wereld verandert. Vergrijzing neemt toe, de bevolking krimpt. Maar wat betekent dit nu voor regio Noord-Limburg? Gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, RMO Noord-Limburg en provincie Limburg gaven opdracht aan Ruimtevolk om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar trends, kansen en uitdagingen die in de toekomst voor regio Noord-Limburg zullen ontstaan. Hieronder staat een opsomming van de trends voor mobiliteit. Benieuwd naar het totale rapport Trendverkenning demografische transitie N-L_web?

Trends op het gebied van Mobiliteit:

Grotere actieradius: In het verleden is gebleken dat we met innovaties in mobiliteit, waardoor we een afstand sneller konden overbruggen, niet minder tijd kwijt zijn geraakt aan reizen. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven en we zijn over een langere afstand gaan reizen.

Motief en modaliteit: Gemiddeld reist een Nederlander bijna 32 kilometer per dag en is daarmee 63 minuten onderweg. De meeste kilometers worden afgelegd om op en neer naar het werk te reizen.

Regionale verschillen: Limburgers overbruggen een kortere afstand per autorit dan gemiddeld in Nederland. Dat is opvallend voor een perifere regio.

Openbaar vervoer: Ongeveer 13 procent van het aantal kilometers en de reisduur komt voor rekening van het openbaar vervoer. De belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer zijn scholieren en studenten en werkenden. Ouderen maken niet vaker gebruik van het openbaar vervoer dan andere groepen.

De opkomst van de fiets: De fiets wint aan populariteit. Dat is vooral in de grotere steden te zien, maar dankzij de opkomst van de elektrische fiets ook in kleinere steden en het landelijke gebied. Elektrische fietsen worden steeds meer gebruikt, vooral door senioren.

Ouderen en autoverkeer: Omdat een groot deel van de verplaatsingen woon-werkverkeer betreft, zal met de vergrijzing van de bevolking de groei van het autoverkeer afnemen. De toekomstige generatie ouderen zijn echter welvarender, vitaler, actiever en mobieler dan vorige generaties ouderen. Zij zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vaker, langer en verder verplaatsen dan die eerdere generaties.

Verkeersveiligheid: Een groter aandeel ouderen in het verkeer zal tevens betekenis hebben voor de verkeersveiligheid. Oudere deelnemers aan het verkeer brengt risico’s met zich mee.

Opgaven die deze trend met zich meebrengt

  • De ontwikkelingen in de bereikbaarheid per openbaar vervoer nadrukkelijk koppelen aan effecten op de woonaantrekkelijkheid op plekken binnen de regio.
  • Vervoersarmoede binnen de regio onderzoeken en oplossingen hiervoor – waar mogelijk – uitwerken.
  • Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets en de betekenis die dit heeft voor de regio.
  • De effecten van vergrijzing op mobiliteit en het verkeersbeeld monitoren en bewaken.
  • Kansen die innovaties in mobiliteit bieden benutten voor Noord-Limburg.