Jaarplan 2021

Mobiliteit in Noord-Limburg is volop in beweging. Wij hebben als Trendsportal een vooruitstrevende en inspirerende visie die inspeelt op de veranderde mobiliteit. Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere beleidsvelden op. Dit doen we om aan te sluiten bij de vele maatschappelijke behoeften die er nu leven. Een visie en beleid is een goede start, maar deze heeft pas echt waarde als het ook tot uitvoering komt. Daarom presenteren wij u graag het jaarplan 2021. Hierin ziet u dat het niet alleen bij mooie woorden zijn, maar dat we écht aan de slag gaan met concrete projecten.

Dit jaarplan is de eerste jaarschijf van het meerjaren-uitvoeringsprogramma met daarin de projecten die wij in het kader van de investeringsagenda Noord-Limburg met als titel ‘De Gezondste Regio’ gaan realiseren.

‘‘In ons jaarplan staat een grote diversiteit aan projecten waarmee we aan vele thema’s een bijdrage leveren om onze doelstellingen te behalen.’’ 

Of dit nu is voor de verbetering van de verkeersveiligheid, het verduurzamen van de samenleving, een betere bereikbaarheid of onze plicht om iedereen aan de samenleving mee te kunnen laten doen. Wij als Trendsportal gaan er graag mee aan de slag.

Wij trekken als regio samen op en pakken lokale en regionale projecten gezamenlijk aan. Niet alles dient regionaal ingezet te worden, er is ook meer dan genoeg ruimte voor lokale initiatieven. Het uitrollen van deze initiatieven kunnen en willen we als acht gemeenten niet alleen doen. We doen dit samen met onze partners: ondernemers, maatschappelijke organisaties/ instellingen en burgerinitiatieven. Daarbij versterken we elkaar en we leren ook van elkaar.

Bekijk zelf het jaarplan 2021

Wanneer u een idee voor een initiatief heeft, neem dan ook gerust contact met ons op via de contactpersonen op de website en sluit aan!
‘‘Want samen werken we aan de slimme mobiliteit voor morgen.’’

Eric Beurskens
Voorzitter Trendsportal