Doelen & doelstellingen

Draai je scherm om deze doelstelling te bekijken

Draai je scherm om deze doelstelling te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Ook tijdens de spits is de reistijd op het hoofdwegennet van Venlo betrouwbaar

Doel

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Doelstelling

De reistijd voor auto's op het gemeentelijk hoofdwegennet van Venlo is tijdens de spits maximaal 120% ten opzichte van de daluren (m.u.v. Topdagen). (Verhouding reistijd spitsperioden en dalperiode op werkdagen op hoofdwegen Venlo)

Gemeente

Venlo

Hoe meten we dit?

Percentage

Status nu

opgevraagd

Mijlpalen

2022 120
2028 120
2040 120

Prioriteit

Doelstelling voor 50% relevant voor gemeente