(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Mobie / Duurzame Deelmobiliteit

De acht Noord-Limburgse gemeenten, HetEnergieBureau, Stichting Limburg Elektrisch en de Provincie Limburg werken samen aan een project voor structurele duurzame mobiliteit voor morgen. Dit is schoner en slimmer deelvervoer voor organisatie, bedrijven, medewerkers én bewoners. In 3 fasen wordt dit gerealiseerd. Hierbij wordt een inzet voorzien van 50-100 duurzame vervoersmiddelen in de gemeentelijke organisaties in Noord-Limburg. De 8 gemeenten gaan in de 3e fase een mix van elektrische deelauto’s en elektrische fietsen gebruiken om ten eerste hun eigen zakelijk vervoer te verduurzamen. Daarbij is het ook nadrukkelijk de bedoeling om autokilometers naar fiets- en OV-kilometers te verschuiven en niet meer de eigen vervuilende auto te gebruiken voor zakelijke ritten. In dit, op schaalgrootte, unieke project treden de Noord-Limburgse gemeenten op als launching customers. Zij nemen een totaal mobiliteitsconcept af, waarbij elektrische auto’s, elektrische fietsen en het OV onderdeel van zijn. Zo ook de laadinfrastructuur en één open (reserverings)platform waar meerdere mobiliteitsproviders bij kunnen aansluiten. Het streven is dat inwoners en andere organisaties ook zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de duurzame deelvoertuigen en dat ook voorzien wordt in deelvervoer in de kleine kernen. Het deelgebruik met externen dient namelijk voor een opschaling te zorgen van het aantal deelvoertuigen door heel de regio.

Gemeenten

Noord-Limburg (Gezamenlijk): Beesel, Bergen, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, Venray

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Type maatregel

Systeem

Vorm

Uitvoeringsproject

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op www.mobie.nu.