(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Fietsverbinding Venlo-Krefeld

Door de aanleg van een betere grensoverschrijdende fietsverbinding(van Horst tot Krefeld) voor toeristen, studenten en werknemers voor gebruik van niet gemotoriseerd verkeer zal er meerdere doelen dienen, denk hierbij aan: - Het stimuleren en faciliteren van een goed fietsnetwerk levert een belangrijke bijdrage aan de milieu en energieopgave. - Bevorderen/ontwikkelen van een alternatief voor gemotoriseerd verkeer aan beide zijden van de grens - Betere verbinding realiseren voor school verkeer ook grensoverschrijdende scholen - Vergemakkelijken van de overstap van gemotoriseerd verkeer naar de fiets - Bevordering van de gezondheid door meer mensen meer aan het bewegen te krijgen door fietsbevordering te stimuleren - Bijdrage leveren aan de omgeving door het terugbrengen van schadelijke stoffen zoals NOx en CO2 door fiets te bevorderen - Bevorderen ontwikkelen van een vriendelijk/ ecologische aantrekkelijke route - Verbeteren van de fietsverbinding vanuit Nederland richting het Ruhrgebied over de Krefelder Promenade 

Locatie

Venlo

Programmalijn

Bereikbaarheid

Doelen

Verhogen kwaliteit van leven
Verhogen kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen Milieu- en Energietransitie
Ondersteunen Milieu- en Energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid
Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (nu tot 2022)

Type maatregel

Systeem

Projectpartners

Gemeente Venlo, Provincie Limburg,�Krefeld, kreis Viersen, Euregio RMN

Vorm

Uitvoeringsproject

Status

In aanvraag

Locatie