(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Fietssnelweg Venlo-Beringe

Om de groei van het autoverkeer te beteugelen, en daarmee ook een bijdrage te leveren aan de CO2-reductie heeft Venlo grote ambities met de fiets. Op het vlak van de fietsinfrastructuur is het realiseren van snelfietsroutes naar de omliggende kernen (een speer. Door de verdere opmars van de elektrische fiets komen kernen tot 15-20 km binnen fietsafstand. Naast de beoogde routes naar Arcen en Reuver/Roermond (Fietsen langs de Maas) en kaldenkirchen/Krefeld ligt er in het kader van de toekomstige filevorming op A67 een concrete opgave in westelijke richting naar Maasbree, Panningen en Beringe. Het doel van de snelfietsroute is gelijk aan het doel van de GPBW namelijk het verbinden van de woonplaatsen Panningen, Beringe en Maasbree met de werkvoorzieningen in Venlo om hiermee een aantrekkelijk alternatief te vormen voor de auto. De snelfietsroute bestaat uit een ladderstructuur om regionale functies direct te bereiken en om aan te sluiten op het huidige fietsnetwerk. De concrete doelen van de snelfietsroute zijn: - stimuleren van het fietsgebruik; - bijdrage leveren aan alternatief vervoer voor congestiegevoelige A67; - verduurzamen van het regionaal vervoer naar Venlo; - bevorderen gezondheid en milieu; - Bijdrage leveren aan CO2-reductie en energieopgaven. - Opbouw regionaal robuust fietsnetwerk (utilitair en recreatief);

Locatie

Venlo

Programmalijn

Bereikbaarheid

Doelen

Verhogen kwaliteit van leven
Verhogen kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen Milieu- en Energietransitie
Ondersteunen Milieu- en Energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid
Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (nu tot 2022)

Type maatregel

Systeem

Projectpartners

Gemeente Venlo, Gemeente Peel en Maas, Provincie Limburg, SMARTwayz.nl

Vorm

Uitvoeringsproject

Status

In aanvraag

Locatie