(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Onderzoek Mobiliteitsarmoede

Door toenemende vergrijzing, verdergaande digitalisering, afnemend aanbod aan regulier Openbaar Vervoer en juist toename aan allerlei complexe sub vervoerssystemen zijn er steeds meer mensen die beperking voelen als het gaat om mobiliteit. Niet alleen mensen in bijvoorbeeld een rolstoel maar ook de mensen in de buitengebieden die aangewezen zijn op individueel vervoer (auto). Dit verschijnsel noemen we mobiliteitsarmoede en begint een steeds belangrijker item te worden, niet alleen in onze regio maar in heel Nederland en Europa. Wij willen graag samen met een aantal experts en gebruikers in kaart brengen hoe groot de groep is van mensen die deze mobiliteitsarmoede ervaart en wat de effecten daarvan zijn. Vervolgens wordt onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn om deze mobiliteitsarmoede in de toekomst te verminderen. In dit onderzoek wordt ook de invulling van het recent gerectificeerde VN-verdrag rechten van de mens meegenomen. Zie ook Stappenplan Ricardo Poppeliers  

 

Gemeenten

Noord-Limburg (Gezamenlijk): Venlo

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Kosten

Kosten investering: 25000
Kosten personeel: 500

Type maatregel

Systeem

Projectpartners

Ricardo Poppeliers 

Michael Verheijen (VKKL) 

<span lang="EN-GB" xml:

Vorm

Onderzoeksproject