(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Delen elektrische mobiliteit

Het stimuleren van elektrische mobiliteit levert een belangrijke bijdrage aan de milieu en energieopgave. Delen van auto's zorgt voor efficiënter gebruik van de auto en openbare ruimte. Door het aanbieden van diverse alternatieve vervoersmiddelen wordt de ketenmobiliteit gestimuleerd. Daarnaast neemt de vervoersarmoede in onze regio verder toe, ook hierbij kan een systeem van deel voertuigen een deel van de oplossing zijn. Wij willen graag inzetten op een deelsysteem van diverse elektrische voertuigen (e-bike, e-cargo bike, e-car) wat gebaseerd is op gecombineerd gebruik van zakelijk en particulier gebruik.

Om dit te bewerkstelligen willen we graag starten met een pilot om de zakelijke kilometers van gemeente Venlo te verduurzamen door het aanbieden van elektrische auto's en fietsen in plaats van gebruik van de eigen auto. Om deze pilot op te starten en de voorbereiding uit te kunnen voeren voor een structureel aanbod is een bedrag van circa 35.000,- benodigd. (zie ook PvA Duurzaam Deelvervoer)

Locatie

Venlo

Programmalijn

Energietransitie / milieu incl gezond

Doelen

Verhogen kwaliteit van leven
Verhogen kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen Milieu- en Energietransitie
Ondersteunen Milieu- en Energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid
Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (nu tot 2022)

Kosten

€ 35.000,00

Type maatregel

Systeem

Projectpartners

Gemeente Venlo, Stichting Limburg Elektrisch, Werkgevers, Burgers, Het Energiebureau

Vorm

Uitvoeringsproject

Status

In aanvraag

Locatie