(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Gedragsgerichte aanpak hardrijden in de wijk

Verkeersveiligheid is een onderwerp dat niet altijd de benodigde aandacht en prioriteit heeft gehad in Venlo. Op landelijk schaal is het nieuwe Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 “veilig van deur tot deur” ontwikkeld waarin wordt opgeroepen tot meer structurele aandacht voor verkeersveiligheid. 

Verkeersveiligheid is ook een thema wat (terecht) veel betrokkenheid kent vanuit de burgers en daarmee een kans biedt om Trendsportal dichter bij de burgers te brengen en te laten zien dat we meer doen dan visies ontwikkelen en elektrische deelauto’s promoten. Tevens komt er vanuit onze collega’s die met de operationele verkeerstaken bezig zijn het signaal dat het hard rijden in de wijk samen met parkeervraagstukken circa 90% van de vragen/klachten uit de wijk is en ze graag samen met de beleidscollega’s een andere aanpak willen ontwikkelen hoe ze met dit soort vragen om kunnen gaan. Het idee is om samen met beheerscollega’s een pilot starten voor een gedragsgerichte aanpak mbt hardrijden/verkeersonveiligheid in de wijk. (bv met plan te behaviour, smile Venray of Horster aanpak)  

Gemeente

Venlo

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Kosten

Kosten investering: 10000
Kosten personeel: 100

Type maatregel

Gedrag

Vorm

Uitvoeringsproject