(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Duurzame stadslogistiek

Op maandag 8 april zijn een aantal ondernemers in Venlo bij elkaar gekomen om met elkaar na te denken voor een andere stadsdistributie. Inmiddels is hieruit een concreet stappenplan uitgewerkt door Dieter Schepers (Venlo) en Marcel Tabbers (Venlo Partners) een stappenplan uitgewerkt. 
Het fotoverslag is hier te vinden: https://spark.adobe.com/page/JCvjb6VrGzRyV/ 

 
De stappen die gezet gaan worden zijn de volgenden: 

  • Minder busjes: Is het mogelijk om een centraal distributiepunt voor de binnenstad op te zetten? We gaan de haalbaarheid van een centraal distributiepunt onderzoeken. We zullen gesprekken plannen met InVenlo, Janssen Logistics, City Hub en Goederenhub om de mogelijkheden te onderzoeken.  Ondernemers worden hier ook bij betrokken.  
  • Één afvalverwerker: De Gemeente Venlo gaat onderzoeken hoe andere gemeenten dit hebben opgelost. Resultaat: open waste is een leuk alternatief om afval in te zamelen door middel van 1 wagen, waarbij elke ondernemer toch zijn eigen keuze kan maken voor een contractpartner. Vooralsnog wordt het enkel toegepast in een afgesloten gebied (binnen het voetgangersgebied). We gaan deze optie nu bespreken met de stakeholders. Mocht hier enthousiasme voor zijn gaan we bekijken om dit te implementeren. Als we verder in de toekomst kijken, willen we ook bekijken of het een optie is om dit systeem toe te passen in de wijken van Venlo. 
  • Strenger ontheffingen regime: Venlo Partners onderzoekt bij ondernemers of er al iets te merken is van de strengere ontheffingen en/of welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.   
  • Er wordt een boodschappenservice opgestart waarbij bezoekers de mogelijkheid wordt aangeboden om hun boodschappen kosteloos door een fietskoerier (InVenlo) naar de parkeergarage  onder het stadskantoor te laten brengen. Hiermee worden (met name de Duitse) bezoekers verleid om gebruik te maken van deze parkeergarage in plaats van lange files voor de P-garage onder het Nolensplein.

Gemeente

Venlo

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Kosten

Kosten investering: 100000
Kosten exploitatie: ?
Kosten personeel: 500

Type maatregel

Systeem

Vorm

Uitvoeringsproject