(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Onderzoek naar inrichting en gebruik 30 zones

In Venlo zijn praktisch alle woonstraten aangemerkt als 30 km/h zone. Nog niet alle wegen zijn conform ingericht. Middels een inventarisatie willen we bekijken waar nog fysieke maatregelen benodigd zijn maar ook wat er met bereikt kan worden met gedragsmaatregelen. Een dergelijke inventarisatie kost circa € 50.000,-.

Daarnaast willen we in samenwerking met de politie en wijk/buurtbewoners een pilot starten waarbij op basis van snelheidsmetingen en kentekenregistratie gaan analyseren wat voor soort weggebruikers er nu te hard rijden in een bepaalde straat/wijk en aan de hand van die informatie het gesprek aangaan met de bewoners / gebruikers om ze bewust te maken van hun eigen verkeersonveilige gedrag. Voor een dergelijk pilot is ook een budget van circa 50.000,- benodigd.

Locatie

Venlo

Programmalijn

Verkeersveiligheid

Doelen

Verhogen kwaliteit van leven
Verhogen kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen Milieu- en Energietransitie
Ondersteunen Milieu- en Energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid
Verbeteren Ruimtelijk-Economische Bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (nu tot 2022)

Kosten

€ 100.000,00

Type maatregel

Gedrag

Projectpartners

Gemeente Venlo, Politie, Dorps- en wijkraden

Vorm

Onderzoeksproject

Status

In aanvraag

Locatie