(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Sneller groen voor fietsers

Door fietsers sneller groen te geven in de verkeerslichtenregeling wordt het aantrekkelijker om te fietsen. Bij het vernieuwen en reguliere onderhoud (verkeerskundig beheer) van de verkeerslichtenregeling op belangrijke fietsroutes wordt de hoogst mogelijk prioriteit toegekend aan fietsers.

Door het toepassen van slimme technieken is het ook mogelijk om de fietsers op hun dagelijkse route sneller groen te geven bij verkeerslichten. Hiertoe moet de gebruiker een app installeren op zijn smartphone welke automatisch de dagelijkse verplaatsingen registreert en dit vertaald naar een groenaanvraag voor de verkeerlsichten op zijn route, circa 200 meter voordat de fietser bij het betreffende kruispunt is wordt er dan al een groenaanvraag gedaan voor zijn richting(en). Hiertoe dienen de betreffende VRI's eenmalig geconfigureerd te worden.

De kosten voor dit project zijn op te splitsen in eenmalige kosten en hostingskosten:

  • eenmalige kosten aanschaf Swung: € 10.000,-
  • configureren VRI's (37 stuks a € 300,-) € 11.100,-
  • VPN verbinding € 450,-
  • Totaal eenmalige kosten: € 21.550,-
  • Hostingskosten per jaar € 20.000,-
  • Voor een periode van 4 jaar zijn de totale kosten dan circa: € 100.000,-

Gemeente

Venlo

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Kosten

Kosten investering: 21550
Kosten exploitatie: 20000
Kosten personeel: 100

Type maatregel

Systeem

Vorm

Uitvoeringsproject