(Mogelijke) projecten

Draai je scherm om dit project te bekijken

Draai je scherm om dit project te bekijken

Terug naar de mobiliteitsvisie

close-cross

Geopend vanuit browser

1
Sluit dit tabblad om terug te gaan

Geopend vanaf startscherm

iPhone gebruiker

1
Draai je scherm weer rechtop
2
Druk linksboven in je scherm op Terug

iPad gebruiker

1
Druk linksboven in je scherm op Terug
Terug naar overzicht

Laadinfra (ontwikkelkader en Solar Mobility Hub)

Laadinfra is een belangrijke voorwaarde om het elektrisch rijden te kunnen faciliteren. Tot op heden is er in Venlo heel terughoudend omgegaan met het pro-actief plaatsen van laadinfra. Insteek is dan ook dat het plaatsen en exploiteren van laadinfra geen gemeentelijke taak is, er zijn voldoende  “charging point operators”  (CPO’s) die voor eigen rekening en risico laadpalen willen plaatsen. Hiertoe willen we een uitnodigend ontwikkelkader voor laadinfra (publiek en privaat) opstellen incl laadpleinen en strategische locaties zodat het aantrekkelijk wordt voor deze CPO’s om in Venlo laadinfra te plaatsen.  

Daarnaast willen we als concrete stap de Solar Mobility Hub plaatsen in omgeving Stadskantoor Venlo. (duurzame opwek, opslag en laadinfra). Deze Solar Mobility Hub zal naast zijn functionele en innovatieve functie ook als “landmark” voor duurzame mobiliteit fungeren. 

De energietransitie vraagt steeds meer van ons elektriciteitsnetwerk, ook de overgang naar elektrisch rijden levert een extra belasting van dit netwerk op. In dit project willen we door de plaatsing van een Solar Mobility Hub gaan testen met het lokaal opwekken (zonnepanelen) van elektriciteit om deze vervolgens niet terug te leveren aan het net maar op te slaan in accu's en hiermee deelauto's en -fietsen van stroom te voorzien (mbv snellader) op het moment dat deze geladen moeten worden. Momenteel is er een subsidieaanvraag in voorbereiding. De totale kosten voor de installatie zijn circa 60.000,- Daarvan wordt 50% betaald vanuit OP-Zuid en heeft de Provincie toegezegd hier ook circa 22.500 euro in te willen investeren. Resteert voor Venlo nog een investering van circa 7.500,-. De deelauto zal kostenneutraal ingezet kunnen worden (vermeden declaraties als dekking).

Gemeente

Venlo

Doelen

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Termijn

Korte termijn (tot 2 jaar)

Kosten

Kosten investering: 15.000
Kosten personeel: 100

Type maatregel

Systeem

Vorm

Uitvoeringsproject