Nieuws

Language

DriveXperience: praktijkdag voor jonge automobilisten

Op zaterdag 23 en zondag 24 oktober wordt The DriveXperience georganiseerd door de 8 gemeenten in Noord-Limburg. Een training voor automobilisten tussen de 17 en 24 jaar die in het bezit zijn van een rijbewijs en hun rijvaardigheid verder willen aanscherpen. Op deze dag krijgen zij praktijkoefeningen onder begeleiding van coaches; waaronder een praktijkrit, een … Lees verder

campagnebeeld Mobiliteitsenquete

Mobiliteitsenquête Noord-Limburg

Hoe verplaats jij je door de gemeente en de regio Noord-Limburg? Je ritje naar de sportvereniging of naar school, een bezoek aan vrienden of de (dagelijkse) reis naar het werk; het heeft allemaal met mobiliteit te maken. Wat zijn jouw wensen op het gebied van mobiliteit en verkeer? Waar loop je tegenaan en wat kan … Lees verder

Jaarplan 2021

Mobiliteit in Noord-Limburg is volop in beweging. Wij hebben als Trendsportal een vooruitstrevende en inspirerende visie die inspeelt op de veranderde mobiliteit. Daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere beleidsvelden op. Dit doen we om aan te sluiten bij de vele maatschappelijke behoeften die er nu leven. Een visie en beleid is een goede … Lees verder

Van Rijles naar Rijonderwijs

Jongeren met een rijbewijs zijn in de eerste jaren kwetsbaar in het verkeer. Om de veiligheid te vergoten is er in 2013 gestart met een pilot Rijopleiding op Maat (ROM). De pilot liet positieve resultaten zien, toch is het is nog niet gelukt om de ROM  landelijk ingevoerd te krijgen. Ruud Rutten een van de … Lees verder

Volgende stap: innovatieve drone pilot vrachtwagenparkeren

Onjuist vrachtwagenparken zorgt in de logistieke ‘hotspot’ van Noord-Limburg wel eens voor onveilige situaties. Om dit beter te begeleiden zijn we in 2019 gestart met een pilot waarbij drones worden ingezet om handhaving te ondersteunen. Inmiddels willen we een volgende stap zetten door de drones autonoom (zonder aanwezige dronepiloot) te laten vliegen.  In de regio … Lees verder

Strategisch plaatsen van laadpalen

In 2020 is de aanbesteding voor de laadinfra in Limburg en Brabant gegund aan Vattenfall. De ambitie is om de komende jaren 2500 laadpunten in Limburg te laten plaatsen. Zo ook in Noord-Limburg. Maar hoe zorg je nu voor een strategische inzet van de laadpalen? Oftewel hoe voorkom je wildgroei? De Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) … Lees verder

Vacature communicatiemedewerker (18 uur)

– Deze vacature is gesloten – we lezen nu de brieven door. De afgelopen jaren is intensief gewerkt aan Trendsportal en is het ambitieniveau snel gestegen. Het streven is om Noord-Limburg in 2040 dé klimaat vriendelijkste, toegankelijkste en veiligste regio van Nederland te laten zijn op het gebied van mobiliteit. Waarbij mobiliteit bijdraagt aan een … Lees verder

Een vitaal en veerkrachtig Limburg, daar gaan we voor!

In 2019 hebben de acht gemeenten van Noord-Limburg een gezamenlijke visie opgesteld voor Noord-Limburg. Eén visie met de ambitie om de Gezondste Regio van Nederland te worden. Het uitvoeringsprogramma is vastgesteld voor de komende 4 jaar en onder meer vertaald in een Regio Deal en een Regionale Investeringsagenda. Rijksoverheid, Provincie Limburg, de acht gemeenten uit … Lees verder

Aanbieder van Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg is bekend

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de definitieve gunning voor Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende 4 jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een … Lees verder

Boost voor slimme mobiliteit in Noord-Limburg

In de regio Noord-Limburg wordt de komende 3 jaar geïnvesteerd in slimme mobiliteitsoplossingen die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners. Én die bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden SmartwayZ.NL en Trendsportal met ‘de gebiedsgerichte aanpak’. De lokale vraag wordt … Lees verder