Nieuws

Language

Project Veilig op weg uitgerold in de hele regio

De acht gemeentes in Noord-Limburg gaan aan de slag met verkeersveiligheidsprogramma Veilig op Weg. De pilot in Horst aan de Maas bleek zo succesvol, dat deze nu in de hele regio uitgerold wordt. Veilig op Weg is een unieke aanpak van verkeersveiligheid, waarin samenwerking met inwoners en structurele gedragsverandering centraal staan. Regionaal mobiliteitsplatform Trendsportal benaderde … Lees verder

Jaarplan 2020 – 2021

Mobiliteit in Noord-Limburg is volop in beweging. Wij hebben als Trendsportal een vooruitstrevende en inspirerende visie die inspeelt op de veranderde mobiliteit. En daarnaast zoeken wij nadrukkelijk de samenwerking met andere beleidsvelden op. Dit doen we om aan te sluiten bij de vele maatschappelijke behoeften die er nu leven. Een visie en beleid is een … Lees verder

SmartwayZ.nl nieuwe partner

We gaan de samenwerking met Smartwayz.NL, een mobiliteitsprogramma voor Zuid-Nederland, oppakken. Dit doen we aan de hand van 7 projecten, die op basis van gezamenlijke doelen zijn geselecteerd. Concreet houdt het in dat SmartwayZ.NL de komende drie jaar 1,5 miljoen wil investeren in onze regio. Onder de voorwaarde dat vanuit de regio eenzelfde bedrag beschikbaar … Lees verder

Aanbesteding duurzaam deelvervoer – aanpassingen n.a.v. maatregelen Coronavirus

18 maart 2020 hebben we via TenderNed bericht dat, als gevolg van de maatregelen ter beheersing van het Coronavirus, het niet mogelijk was de fysieke schouw, op 25 en 26 maart, zoals beschreven in de inschrijvingsleidraad, te laten plaatsvinden. We hebben toen aangegeven dat we de geplande schouw, en daarmee de gehele planning, inhoudelijk ongewijzigd … Lees verder

Mobie moves you

Noord-Limburg zet in op duurzaam deelvervoer

De 8 gemeenten in Noord-Limburg (verenigt in Trendsportal) kondigen een Europese aanbesteding aan voor het verduurzamen van zakelijke kilometers van haar medewerkers. Het doel: actief bijdragen aan de duurzaamheidsopgave en én deelvervoer op grotere schaal toegankelijk maken voor inwoners. Het in november 2018 opgestarte project Mobie krijgt hiermee een definitief vervolg, zo hebben alle 8 … Lees verder

Mobie moves you

Vooraankondiging aanbesteding Duurzaam deelvervoer

Gemeente Venlo kondigt namens de 8 gemeenten in Noord-Limburg (RMO Noord-Limburg/ Trendsportal) een Europese aanbesteding aan voor het verduurzamen van zakelijke kilometers van haar medewerkers. De uitvraag betreft een pakket aan diensten waaronder: openvervoer mogelijkheden, elektrische deelauto’s en – fietsen plus de laadinfra, de applicaties om dit alles te bedienen, service en onderhoud. Kortom een … Lees verder

Innovatieve aanpak voor efficiëntere handhaving fout geparkeerde vrachtwagens

In de zomer van 2019 zijn er op het industrieterrein in Venlo drones ingezet om fout geparkeerde vrachtwagens in beeld te brengen. Dit proefproject heeft als doel om te kijken hoe innovaties als deze bij kunnen dragen aan het efficiënter maken van de handhaving ervan. Uit de eerste resultaten komen positieve beelden naar voren. Voorkomen … Lees verder

Hoe ervaren inwoners nu zelf deelauto’s van DeeldeZon?

De kick-off van de slimme laadpaal die energie van zonnedaken deelt met elektrische deelauto’s en andersom heeft plaatsgevonden. Inmiddels staan er 2 deelauto’s in Venlo, maar wat is de ervaring van inwoners hiermee?  Robert Lommen, inwoner van ’t Ven in Venlo vertelt over zijn ervaring met de buurtauto van Buurauto.nl. “Puur per toeval ben ik … Lees verder

DeeldeZon – auto’s en zonnepanelen delen energie

Op donderdagmiddag 12 september vond de kick-off plaats van de DeeldeZon in Venlo. Een project dat via een slimme laadpaal energie van zonnedaken deelt met elektrische deelauto’s en andersom.  Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova – combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo … Lees verder

Plattelandsdistributie: workshops en ideeënwinkel

Nog te vaak wordt er lucht getransporteerd met grote vrachtwagens op kleine plattelandswegen. Een aantal ondernemers gaan onderzoeken of dit anders kan. De start hiervoor is tijdens de Brightland Dutch Food Week in Venlo. En op donderdagochtend 10 en dinsdagochtend 15 oktober kun jij hierop aanhaken! Het doel is om te onderzoeken hoe de Agro … Lees verder