Language

Nieuwsbrief #1: welkom bij Trendsportal

Welkom bij Trendsportal!
Drones, zelfsturende auto’s, elektrisch rijden, 3D printen… welke invloed hebben deze trends op de mobiliteit van de toekomst? En wat betekenen ze voor verkeer en vervoer in de regio Noord-Limburg? Over deze vragen hebben ruim 60 professionals uit diverse vakgebieden zich op 9 en 10 november gebogen. In een platform met de naam Trendsportal stellen zij zich samen met de 8 Noord-Limburgse gemeenten tot doel een toekomstbestendige visie op mobiliteit voor de regio te ontwikkelen.

Maar een toekomstbestendige maar vooral complete visie ontwikkel je als overheid niet alleen, benadrukt Peter van Wijlick, coördinator van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg: “Trendsportal heeft daarom ruim 60 professionals uit diverse sectoren van het bedrijfsleven en de overheid uitgedaagd om in twee dagen concrete plannen te maken voor Noord-Limburg. Dat is gelukt, de hooggespannen verwachtingen zijn overtroffen en we zijn ontzettend tevreden met de opbrengst die we in de komende maanden verder gaan uitwerken. Bedrijven en instellingen met ambities op het gebied van mobiliteit zijn van harte welkom om met ons mee te denken.”

Trendsportal groeit!
Het netwerk groeit. En hoe! In november sloten ruim 60 professionals zich aan bij Trendsportal. Samen hebben we de ambitie in 2040 de meest klimaatvriendelijke en veilige regio van Nederland te zijn. De succesvolle tweedaagse in november kreeg een minstens zo inspirerend vervolg op donderdagavond 15 december. In de komende periode werken de betrokken professionals zes werkthema’s verder uit:

Innovatieve mobiliteit
Fietsverkeer bevorderen
Verkeersveiligheid
Verbeteren luchtkwaliteit
Veranderende samenleving
Gemeenschappelijk reizen

Ook in de 8 deelnemende gemeenten in Noord-Limburg leven ideeën en dromen over mobiliteit op lokaal niveau. In het eerste kwartaal van 2017 start Trendsportal met lokale strategische sessies.

Werkthema innovatieve mobiliteit start ‘Living Lab Logistiek Venlo (L3Venlo)’
De werkgroep Innovatieve mobiliteit verkent de haalbaarheid van een Living Lab Logistiek Venlo. Daarbij testen verschillende ketenpartners de inzet van logistieke innovaties in de praktijk, zoals autonome en elektrische trucks.

De ambitie is om in 2018 de eerste autonome trucks te laten rijden in de Logistieke Hotsport Venlo/Venray. Die kunnen worden ingezet voor het vervoer van containers tussen de inland terminals in Venlo/Venray en de distributiecentra van logistiek dienstverleners of voor het vervoer van groente en fruit tussen de handelshuizen op ZON Fresh Park. Het Living Lab Logistiek biedt innovatieve bedrijven en startups ook ondersteuning bij het verder ontwikkelen van hun producten en diensten.

De werkgroep presenteert de eerste contouren van het plan in maart 2017.Bedrijven en overheden die een bijdrage willen leveren aan de ambitie van het Living Lab Autonome Logistiek zijn van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Collega met passie: Bart Pastoor
In deze rubriek maken we kennis met een collega met een bijzondere passie voor mobiliteit. Bart Pastoor, zelfstandig ondernemer onder de naam Barticipatiedotcom, bijt het spits af. Bart beschrijft zijn rol binnen het team Trendsportal als ‘procesadviseur met een creatieve inslag’. Met zijn inzet wil Bart ‘de toekomst toelaten’ in het proces om zoveel mogelijk denk- en doekracht te mobiliseren in Noord-Limburg. “Als je meer van me wilt weten”, zegt Bart, “just Google me :-)”.

Waar komt jouw passie voor mobiliteit vandaan?
“Mijn passie zit niet zozeer in mobiliteit maar in verandering en transitie. En die zijn in het gebied van mobiliteit baanbrekend. Zelfrijdende ‘auto’s, hyperloop, robots, drones, ze gaan allemaal onze kijk op mobiliteit veranderen. We leven in een fenomenale tijd met bijzonder interessante ontwikkelingen. Wat ik boeiend vind is hoe we in ons proces van Trendsportal die ontwikkelingen betekenis kunnen geven voor de mensen in deze regio.”

Hoe zet je die passie in binnen Trendsportal?
“Door te zijn wie ik ben. Mensen in hun kracht zetten. Voortdurend nieuwsgierig zijn en niet snel tevreden zijn met aangediende ideeën en oplossingen. Er zit altijd meer kracht in dan we in eerste instantie denken. Mijn kracht is dat ik mensen op een enthousiaste en ook vrolijke manier kan prikkelen om nog dieper te graven.”

Wanneer is Trendsportal voor jou geslaagd?
“Nu al. Ik bedoel te zeggen dat ik de moed om het anders te doen, zowel van bestuurders als ambtenaren lovenswaardig vind. Dat moet wel leiden tot nieuwe inzichten en idealen. Trendsportal gaat de trend zetten hoe de ‘nieuwe overheid’ de samenleving faciliteert om samen te werken aan een elementaire behoefte: elkaar ontmoeten.”

In het nieuws: EU-programma Urban Innovative Actions
De Europese Commissie lanceert een programma met de naam Urban Innovative Actions (IUA) dat experimentele projecten steunt die te riskant zijn om te worden gefinancierd door traditionele financieringsbronnen. Het programma financiert innovatieve, gedurfde oplossingen voor uitdagingen in stedelijke gebieden in heel Europa die een positeve verandering voor inwoners teweeg brengen. Ambitieuze en creatieve ideeën worden hierbij omgezet in prototypes die kunnen worden getest in steden elders in Europa. In aanmerking komen gemeentes die alleen of samen meer dan 50.000 inwoners hebben. Trendsportal werkt aan verschillende vernieuwende mobiliteitsoplossingen voor de toekomst. Een prachtige kans om Europese steun te krijgen voor ons werk!

Past jouw werkthema binnen dit programma?
Stuur je aanvraag in! Trendsportal doet mee. Op woensdag 25 januari bereiden we de aanvraag samen met onze partners voor. Interesse? Sluit gerust aan! Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar . Het subsidiepercentage binnen deze UIA-call bedraagt 80% van de subsidiabele kosten. Elk project kan tot een maximum van € 5 miljoen subsidie ontvangen. De uitvoering van een project moet plaatsvinden binnen een periode van maximaal 3 jaar. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 april 2017.