Language

Noord-Limburg voorbereid op mobiliteit van de toekomst

Ike Busser, wethouder gemeente Venray/ bestuurlijk opdrachtgever Trendsportal.
Ike Busser, wethouder gemeente Venray/ bestuurlijk opdrachtgever Trendsportal.

Drones, zelfsturende auto’s, elektrisch rijden, 3D printen… welke invloed hebben deze trends op de mobiliteit van de toekomst? En wat betekenen ze voor verkeer en vervoer in de regio Noord-Limburg? Over deze vragen hebben ruim 60 professionals uit diverse vakgebieden zich op 9 en 10 november gebogen. In een platform met de naam Trendsportal stellen zij zich samen met de 8 Noord-Limburgse gemeenten tot doel een toekomstbestendige visie op mobiliteit voor de regio te ontwikkelen. 

De toekomst van mobiliteit in Noord-Limburg
De wereldwijde trends in mobiliteit buitelen over elkaar heen. Om in Noord-Limburg de ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer voor te blijven, zet Trendsportal eigen trends op weg naar duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Maar een toekomstbestendige maar vooral complete visie ontwikkel je als overheid niet alleen, benadrukt Peter van Wijlick, coordinator van het Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg: “Trendsportal heeft daarom ruim 60 professionals uit diverse sectoren van het bedrijfsleven en de overheid uitgedaagd om in twee dagen concrete plannen te maken voor Noord-Limburg. Dat is gelukt, de hooggespannen verwachtingen zijn overtroffen en we zijn ontzettend tevreden met de opbrengst die we in de komende maanden verder gaan uitwerken.”

Opbrengst tweedaagse
Dromen zijn de motor van vernieuwing. Zonder dromen waren de Afsluitdijk en de Deltawerken er nooit gekomen. Tijdens de tweedaagse is er volop gedroomd, over een circulaire en groene economie waarin kwaliteit van leven centraal staat, bijvoorbeeld. Om die dromen kracht bij te zetten, kregen deelnemers de kans het rijden in een zelfsturende auto te ervaren. Maar dromen alleen is niet genoeg. Durf en daden zijn nodig om dromen te realiseren. De deelnemers vertalen hun visie daarom meteen naar acties. Ze benoemen zeven thema’s waarmee ze direct aan de slag gaan. Veiligheid en het terugdringen van CO2-uitstoot bijvoorbeeld, maar zeker ook innovatieve mobiliteitsvormen zoals openbaar vervoer ‘on demand’, deelfietsen en elektrische en zelfsturende deelauto’s. De aanwezige bestuurders benadrukken dat zij zich commiteren aan de plannen: “We willen naar nieuwe communities toewerken, dat kun je niet alleen maar moet je samen doen. Daarom vind ik het belangrijk dat we de samenleving nauw betrekken. De
overheid moet ophalen hoe ze de samenleving optimaal kan ondersteunen.” aldus wethouder Ike Busser, voorzitter van het bestuurlijk RMO.

Over Trendsportal
Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open voor iedereen die zich, persoonlijk of professioneel, betrokken voelt bij en actief wil bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. Het initiatief geeft inwoners, bedrijven, belangstellenden en overheden toegang tot prikkelende ideeën en een onverwachte kijk op verkeers- en vervoersvraagstukken in Noord-Limburg. Met de tweedaagse is de aftrap gegeven om nieuwe initiatieven verder uit te werken. Via www.trendsportal.nl blijft het platform ook in de komende periode bedrijven en burgers uitdagen om mee te denken.