Noord-Limburg zet in op duurzaam deelvervoer

Mobie moves you

De 8 gemeenten in Noord-Limburg (verenigt in Trendsportal) kondigen een Europese aanbesteding aan voor het verduurzamen van zakelijke kilometers van haar medewerkers. Het doel: actief bijdragen aan de duurzaamheidsopgave en én deelvervoer op grotere schaal toegankelijk maken voor inwoners.

Het in november 2018 opgestarte project Mobie krijgt hiermee een definitief vervolg, zo hebben alle 8 colleges van Noord-Limburg eind 2019 besloten. In  2021 hebben alle medewerkers toegang tot duurzamere vervoer zoals elektrisch rijden, de e-bike en/of het Openbaar Vervoer. Ook wordt bij de aanbesteding gevraagd aan de markt om de auto’s en fietsen toegankelijk te maken voor inwoners. Dit zou gaan om zo’n 150 deelauto’s en -fietsen.

Mobility as a Service 
De uitvraag aan de markt betreft een pakket aan diensten waaronder: Openbaar Vervoer mogelijkheden, elektrische deelauto’s en – fietsen plus de laadinfra, de applicaties om dit alles te bedienen, service en onderhoud. Kortom een compleet pakket wat ook wel Mobility as a Service (MaaS) wordt genoemd. “Voor de markt een unieke kans om ervaring op te bouwen met MaaS, niet eerder is op deze schaalgrootte een uitvraag gedaan,” aldus Rogier Huizinga, regionaal projectleider Mobie.

Netwerkbijeenkomst voor ondernemers
Op donderdagmiddag 19 maart vindt in de Villa Flora een netwerkbijeenkomst voor geïnteresseerde marktpartijen plaats. Hierbij zijn ook lokale partijen welkom. “We verwachten dat er gezien de complexe uitvraag een samenwerking van diverse partijen zal ontstaan, hierbij zien we ook kansen voor lokale ondernemers,” zo vertelt Peter van Wijlick, coördinator Trendsportal.
Update: Naar aanleiding van de nieuwe maatregelen om verspreiding van het corona virus tegen te gaan hebben wij besloten om de netwerkbijeenkomst op 19 maart te annuleren. Wel sturen we de presentatie toe aan eenieder die zich ">aanmeldt. 
Update 26 maart 2020: bekijk de aangepaste werkwijze deze staat ook op TenderNed

Meer initiatieven
Naast deze Europese aanbesteding voor zakelijke kilometers van medewerkers zet Trendsportal zich in op het faciliteren van andere initiatieven zoals Deel de Zon en het autodeelproject ShareEuregio dat samen met Duitsland wordt opgepakt. Ook wordt er gewerkt aan meer parkeerplaatsen met laadmogelijkheden voor elektrisch vervoer. “Duurzame deelmobiliteit is in ontwikkeling. Dat is mooi want hierdoor kunnen we leren én zo kunnen inwoners en bedrijven kennis gaan maken met duurzame alternatieven voor vervoer,” zo sluit Peter van Wijlick af.