Programmamanager Peter van Wijlick neemt afscheid

Na ruim 13 jaar neemt Peter van Wijlick, programmamanager Trendsportal/coördinator Regionaal Mobiliteitsorgaan (RMO), afscheid om een nieuwe stap te gaan maken. Uiteraard willen wij hem nog een keer het laatste woord geven. 😊 We stelden Peter dan ook een paar vragen.

Hoe is het allemaal begonnen bij het RMO Noord-Limburg – dat later de naam Trendsportal kreeg?

“13 geleden stond het RMO in Noord-Limburg er nog heel anders voor, toen was regionale samenwerking vooral gericht op verdelen van provinciale subsidies.

Mijn opdracht was om voor alle 8 gemeentes de mobiliteitsopgaven in kaart te brengen. Een toen vernieuwende aanpak, omdat deze rol vaak door de Provincie Limburg werd vervuld. Hierdoor werd de samenwerking tussen de gemeenten steeds hechter. In 2011 kwam de eerste mobiliteitsvisie Noord-Limburg tot stand. Veelal gebaseerd op de infrastructurele kant. Oftewel het op orde krijgen van weg, water en rail. (Denk aan de A67 en de railterminal Venlo).”

“Rond 2016 lag er bij veel gemeenten de behoefte om het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan op te stellen. Daar hebben we de handen echt in elkaar geslagen en samen met zo’n 80 stakeholders haalden we in november 2016 de huidige mobiliteitsvisie op en dat was het begin van Trendsportal. Inmiddels zijn er samen een tal van regionale en lokale projecten ontwikkeld. Met 8 gepassioneerde gemeenteambtenaren vormen we al sinds jaar en dag het kernteam en sinds 2021 is de slagkracht vergroot door een vast dagelijks opererend programmateam.”

Waar ben je het meest trots op?

“Oh op heel veel dingen. Projectmatig vind ik Mobie, wat nu operationeel is onder de noemer Duurzaam Deelvervoer een mooi voorbeeld. Dat we dit, ondanks alle perikelen, voor elkaar hebben gekregen. Het is niet makkelijk om iets compleet nieuws te ontwikkelen. Je ontwikkelt samen met de markt iets, dat is echt pionieren. Soms komen er twijfels naar boven. Daarnaast is het niet alleen een kwestie van het juiste aanbod aan mobiliteit. Het is ook en vooral de gedragsverandering bij medewerkers die op gang geholpen mag worden. Dat het ondanks alle hobbels er toch is, maakt me trots. Vooral omdat we als gemeenten bij elkaar gebleven zijn. En straks zal dit gevoel alleen nog maar toenemen, zodra de eerste inwoners er gebruik van kunnen maken.”

Welk advies wil je je regio-collega’s meegeven?

“Blijf samen geloven in de meerwaarde van regionaal samenwerken. Alleen zo kun je grotere projecten aan. En houd ook contact met de regio’s om ons heen, zoals Noord-Brabant en Gelderland. We hebben vaak dezelfde vraagstukken. Verder heb ik nog een idee wat nog niet is geland, maar wie weet… Neem per programmalijn een verantwoordelijk wethouder en verbind deze aan een ambtenaar uit een andere gemeente. Dat dwingt je om buiten de gemeentegrenzen te kijken en creëert eigenaarschap.”

Heb je nog één uitsmijter?

“Ik zei vaak: Ik heb de leukste job van de wereld. Dat voelt nog steeds zo. Wat we doen levert namelijk direct en indirect resultaat op bij bedrijven en inwoners. Onze wegen worden veiliger, vervoer duurzamer, aanbod breder en mogelijkheden voor bedrijven worden groter. Oftewel: Trendsportal maakt de regio gezonder!, zo sluit Peter zijn hoofdstuk af.

Peter namens alle collega’s, ontzettend bedankt voor de fijne samenwerking. Naast een geweldige coördinator, ben je ook een heel fijn mens met het hart op de goede plek. Heel veel succes met je nieuwe uitdaging!

Vanaf 1 april gaat Peter voor de gemeente Venlo van start als trekker van PIONEERS, een Europees project dat inzet op het verduurzamen en bereikbaar maken van de Industriehaven in Venlo. Peter zijn taken worden momenteel overgenomen door zijn collega’s van het programmabureau. Voor vragen kun je contact opnemen met Patrick Bouman.