Projecten & tools

Waar werken we aan (mee)

Werkgeversaanpak

“Is elk ritje met de auto naar het werk nodig en prettig? Of zou de fiets of e-bike ook een goede optie zijn? Willen we dat iedereen weer naar kantoor komt? Of is hybride werken (deels thuis en deels op kantoor) niet productiever?”

De werkgeversaanpak is een pragmatisch programma, waarmee we werkgevers ondersteunen om het woon-werkverkeer van medewerkers te verduurzamen. Hierbij kijken we ook naar de mogelijke nieuwe balans tussen op kantoor en thuiswerken. Met als doel: een beter bereikbare organisatie, minder ziekteverzuim, meer productiviteit, goed werkgeverschap en een kleinere CO2-voetafdruk. Doe jij ook mee?

Mobiliteitsportal Noord-Limburg

Eén op de vijf bedrijventerreinen in Nederland is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit komt veelal door de geografische ligging van de bedrijventerreinen in de buitengebieden van steden, en de beperkte vraag naar openbaar vervoer over de dag.

Ook in Noord-Limburg is dit het geval. Ons doel is om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de regio te verbeteren. Onder aanvoering van onze mobiliteitsmakelaar gaan we samen met de beheerders van de bedrijventerreinen, de bedrijven, de werknemers en de gemeenten  op zoek naar passende vervoersoplossingen om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

In onze regio betreft dit onder andere de bedrijventerreinen in Venlo en in Horst aan de Maas (Greenport Venlo, -Noord, -Oost, -West, Freshpark), in Venray (De Blakt, De Hulst en Smakterheide) en in Gennep (De Grens en De Brem). Deze bedrijventerreinen huisvesten grotendeels bedrijven in de maakindustrie, agrofood en logistiek.

Mobiliteitsambitie Noord-Limburg

In 2013 is de infra ambitie van Noord-Limburg opgesteld. Eind 2019 is door vier van de acht gemeenteraden besloten dat dit document niet meer voldeed. Daarom is nu gekozen voor een nieuw document: De Mobiliteitsambitie van Noord-Limburg. (pdf, 3,4 MB)

Dit hebben we niet alleen gedaan. Samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, regionale partners en de acht gemeenten is deze ambitie tot stand gekomen. Ook onze inwoners hebben we betrokken in dit proces door het uitvoeren van een grootschalige mobiliteitsenquête onder de inwoners van geheel Noord-Limburg. Tijdens een webinar op 27 januari 2022 is het concept gepresenteerd waarna de definitieve ambitie is opgesteld.

Probeer een e-bike

Op de fiets naar je werk. Veel inwoners in Limburg doen dit al en merken de voordelen. Maar soms is de afstand met de gewone (stads)fiets net iets te ver, waardoor er toch eerder voor de auto gekozen wordt. De e-bike is in veel gevallen een goed alternatief voor ritjes met de auto. Met Probeer een e-bike willen we inwoners en werknemers de voordelen van fietsen op een e-bike laten ervaren.

Momenteel werken we eraan om het bestaande platform Probeer een e-bike ook voor Noord-Limburg actief in te gaan zetten. Naar verwachting vanaf het voorjaar 2022. Via probeer een e-bike kunnen inwoners en werknemers een e-bike bij een rijwielhandelaar in de buurt reserveren. Na afstemming met de rijwielhandelaar halen ze de e-bike op en mogen ze deze gratis een week lang uitproberen.

Bekijk op deze pagina hoe we hieraan werken. En ben je rijwielhandelaar? Dan komen we graag met je in contact.

Logistieke aanpak

Binnen de logistieke aanpak zetten we in op logistieke gedragsverandering die bijdraagt aan de maatschappelijke doelen rond bereikbaarheid, duurzaamheid en veiligheid. Met de inzet van Logistiek makelaars worden logistieke- en bouw gerelateerde bedrijven ondersteund bij het nastreven van bedrijfsdoelen, resulterend in minder en schoner gereden kilometers.

Kommee

Een groot deel van de Noord-Limburgse inwoners boven de 55 jaar vindt het moeilijk om met het openbaar vervoer te reizen. Vooral de drukte, het gebruik van de ov-chipkaart en het vinden van reisinformatie vormen een drempel. Deze drempel zou er niet moeten zijn. Want op het moment dat je zelf niet meer kan autorijden, dan biedt het OV of één van de andere vervoersmogelijkheden een goede uitkomst.

Kommee informeert ouderen over de mogelijkheden en werking van het openbaar vervoer. We verlagen letterlijk de drempel door hen ervaring op te laten doen en een positieve ervaring mee te geven. Als ze weten hoe het OV werkt en hiermee (weer) zorgeloos op pad kunnen, krijgen ze een stukje vrijheid en kwaliteit van leven terug.

Kommee organiseert informatiebijeenkomsten, Vervoersdagen en praktijkdagen voor ouderen. Kijk op www.kommeesamenoppad.nl voor meer informatie.

Corridoraanpak

Noord-Limburg heeft veel te maken met logistiek. Transporteurs kunnen veiliger, duurzamer en efficiënter rijden door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze tijd en geld.

Het project Corridoraanpak heeft als doelstelling de logistieke verkeersstromen in Noord-Limburg efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op belangrijke stedelijke ontsluitingswegen en regionale verbindingswegen prioriteit te verlenen (binnen de geldende beleidscondities) bij het passeren van kruispunten.

Veilig op weg

Een fijne leefomgeving; dat wil toch iedereen? Verkeersveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. En Veilig op Weg helpt hierbij. Het doel van het project Veilig op Weg luidt: het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.

Bij vragen over verkeersveiligheid is Veilig op Weg de verbinding tussen inwoners en gemeente. Het lokale team gaat met buurtbewoners aan de slag om op een positieve manier het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Door deze samenwerking kan echt iets veranderd worden in een buurt, rond een school of op andere plaatsen waar de verkeersveiligheid een punt van zorg is.

Fietsbrug Mook en Middelaar

Om gemakkelijk en snel op en neer te kunnen fietsen van Cuijk naar Nijmegen, wordt een snelle fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Een essentieel onderdeel van deze route is een fiets-, tevens wandelbrug over de Maas.  Door het aanleggen van deze brug kunnen fietsers rechtstreeks de oversteek maken van Cuijk naar Mook en omgekeerd, zonder om te hoeven fietsen via de A73-brug of per pont in Middelaar de oversteek te maken. Daarnaast biedt deze nieuwe verbinding interessante toeristische kansen voor beide gebieden.

Succesvol afgerond

E-smartec

Veel Europese stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een reeks milieu-uitdagingen die verband houden met mobiliteitscongestie en luchtverontreiniging. Zo ook Noord-Limburg. Uit ervaring weten we dat oplossing hiervoor veelal zit in de gedragsverandering van inwoners. Eén van de gedragsveranderingsvragen die ons bezig houden is: ‘Hoe bewegen we inwoners om  (vaker) te kiezen voor duurzame vervoersmiddel als de fiets of het Openbaar Vervoer?’

Binnen E-smartec werken we samen met 9 partners uit 7 EU-landen. We bundelen onze kennis en krachten. Want ook al zijn we verspreid over Europa, toch hebben we veel overeenkomsten. En een goed uitgevoerde gedragsverandering/ marketingcampagne in Griekenland kan hier (met enkele aanpassingen) ook aanslaan óf andersom.

Het doel van E-smartec is om deze kennis op grotere schaal te delen en zo mobiliteitsplanning te begeleiden met gerichte marketingtechnieken die Europa-breed kunnen worden ingezet.

DeeldeZon

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova – combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo bij te dragen aan de realisatie van energie neutrale buurten en wijken in grensregio’s. Zo ook in Venlo en binnenkort in Beesel, Horst aan de Maas en Peel en Maas en in Maastricht.

Stadsdistributie

Venlo staat bekend als logistieke hotspot in Europa, maar hoe regelen wij de logistiek in ons centrum? De binnenstad van Venlo wordt steeds drukker en tegelijkertijd wil men een schone en leefbare stad met minder en duurzamer vervoer. Een duurzame stadslogistiek kan bereikt worden door twee maatregelen te combineren: een efficiëntieslag maken in het aantal vervoersbewegingen én overgang naar duurzame voertuigen. Ondersteund door het klimaatakkoord, werken we samen met belanghebbende uit de binnenstad aan een zero emissiezone in 2025.

SHAREuregio

SHAREuregio gaat over de inzet van grensoverschrijdende (elektrische) deelmobiliteit. Het Europese INTERREG-project heeft de euregio rijn-maas-noord aangewezen als een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. Eigenlijk heel logisch aangezien deze regio (van oudsher) al veel samenwerkt en er dus vervoersbewegingen zijn over de grens.

Succesvol afgerond

Drone pilot vrachtwagen parkeren

In de regio Venlo zijn veel vrachtwagenchauffeurs onderweg. Zij hebben te maken met rustmomenten en zoeken hiervoor een plek, bijvoorbeeld op de beveiligde Truck Parking in Venlo. Toch kiezen chauffeurs er regelmatig voor om langs de weg of op een industrieterrein te parkeren, wat zorgt voor onveilige situaties. De samenwerkende partijen willen middels de pilot ‘onderzoeken hoe dit op een innovatieve manier aangepakt kan worden.

Duurzame Deelmobiliteit (Mobie)

Mobie, duurzame deelmobiliteit is een op schaalgrootte uniek project van de acht Noord-Limburgse gemeenten. Voortaan rijden (een groep van) medewerkers met de elektrische Mobie-bike en Mobie-car (aangevuld met OV) zakelijke ritten. Gedurende een jaar wordt ervaren hoe duurzame deelmobiliteit in de veelal plattelands omgeving werkt om vervolgens op te schalen. De acht gemeenten treden hierbij op als launching customers, met als doel om de kennis te delen met andere organisaties en deze aan te laten sluiten. Het streven is om in 2021 een Duurzaam Deelvervoerdienst in te zetten waarbij de reis leidend is en het vervoer een middel.

Fietstunnel Weverstraat in Gennep

In Gennep is in 2019 een fietstunnel aangelegd aan de Weverstraat. De reden op deze plek vonden voorheen relatief vee hiervoor is omdat er relatief veel verkeersongevallen plaats vonden op deze plek.

Bij de meeste verkeersongevallen was er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang kreeg van een automobilist. De aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde biedt een permanente oplossing. Een mooi project waarmee de verkeersveiligheid met name voor de kwetsbare (brom)fietsers in Noord-Limburg verbeterd wordt. Het project is begin november 2019 opgeleverd.

Succesvol afgerond
Handige tools

Waar staat je gemeente? Benchmark op Mobiliteit.

Sinds kort is het thema Mobiliteit toegevoegd aan de landelijke website ‘Waar staat je gemeente.nl’. Zo kun je jouw gemeente vergelijken met het landelijke gemiddelde als het gaat om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven maar ook elektrisch laden. Zo weet je meteen wat er goed gaat en wat nog extra aandacht verdient.  Voor Noord-Limburg hebben we al een selectie aangemaakt. Bekijk de pdf ervan via:  Waarstaatjegemeente_Mobiliteit_benchmark_Noord-LimburgvsNederland_28nov2011 Of bekijk hoe jouw gemeente ervoor staat.

Geografisch informatiesysteem: mobiliteit in feiten en cijfers

Ook benieuwd naar feiten en cijfers over mobiliteit in onze regio? Neem eens een kijkje in het Geografisch InformatieSysteem (GIS)! In dit interactieve systeem vind je verschillende gegevens over verkeer en vervoer in onze regio. Je kunt zoeken of filteren op allerlei locaties, thema’s en indicatoren. Hoeveel auto’s rijden er dagelijks over de A73? Hoe is de fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis? Je vindt het in het GIS. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met Trendsportal via . Wij kijken graag met je mee!

Onderzoek naar demografische ontwikkelingen en het perspectief in de regio

Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het perspectief in de regio? De wereld verandert. Vergrijzing neemt toe, de bevolking krimpt. Maar wat betekent dit nu voor regio Noord-Limburg? Gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, RMO Noord-Limburg en provincie Limburg gaven opdracht aan Ruimtevolk om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar trends, kansen en uitdagingen die in de toekomst voor regio Noord-Limburg zullen ontstaan. Hieronder staat een opsomming van de trends voor mobiliteit. Benieuwd naar het totale rapport Trendverkenning demografische transitie N-L_web? Trends op het gebied van Mobiliteit: Grotere actieradius: In het verleden is gebleken dat we met innovaties in mobiliteit, waardoor we een afstand sneller konden overbruggen, niet minder tijd kwijt zijn geraakt aan reizen. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven en we zijn over een langere afstand gaan reizen. Motief en modaliteit: Gemiddeld reist een Nederlander bijna 32 kilometer per dag en is daarmee 63 minuten onderweg. De meeste kilometers worden afgelegd om op en neer naar het werk te reizen. Regionale verschillen: Limburgers overbruggen een kortere afstand per autorit dan gemiddeld in Nederland. Dat is opvallend voor een perifere regio. Openbaar vervoer: Ongeveer 13 procent van het aantal kilometers en de reisduur komt voor rekening van het openbaar vervoer. De belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer zijn scholieren en studenten en werkenden. Ouderen maken niet vaker gebruik van het openbaar vervoer dan andere groepen. De opkomst van de fiets: De fiets wint aan populariteit. Dat is vooral in de grotere steden te zien, maar dankzij de opkomst van de elektrische fiets ook in kleinere steden en het landelijke gebied. Elektrische fietsen worden steeds meer gebruikt, vooral door senioren. Ouderen en autoverkeer: Omdat een groot deel van de verplaatsingen woon-werkverkeer betreft, zal met de vergrijzing van de bevolking de groei van het autoverkeer afnemen. De toekomstige generatie ouderen zijn echter welvarender, vitaler, actiever en mobieler dan vorige generaties ouderen. Zij zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vaker, langer en verder verplaatsen dan die eerdere generaties. Verkeersveiligheid: Een groter aandeel ouderen in het verkeer zal tevens betekenis hebben voor de verkeersveiligheid. Oudere deelnemers aan het verkeer brengt risico’s met zich mee. Opgaven die deze trend met zich meebrengt De ontwikkelingen in de bereikbaarheid per openbaar vervoer nadrukkelijk koppelen aan effecten op de woonaantrekkelijkheid op plekken binnen de regio. Vervoersarmoede binnen de regio onderzoeken en oplossingen hiervoor – waar mogelijk – uitwerken. Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets en de betekenis die dit heeft voor de regio. De effecten van vergrijzing op mobiliteit en het verkeersbeeld monitoren en bewaken. Kansen die innovaties in mobiliteit bieden benutten voor Noord-Limburg.
Alle projecten
We zijn ambitieus en werken daarom aan nog veel meer projecten (mee). Selecteer je gemeente. Zo zie je direct wat er de komende jaren opgepakt kan worden.
Alle projecten
We zijn ambitieus en werken daarom aan nog veel meer projecten (mee). Selecteer je gemeente. Zo zie je direct wat er de komende jaren opgepakt kan worden.

Waar staat je gemeente? Benchmark op Mobiliteit.

Sinds kort is het thema Mobiliteit toegevoegd aan de landelijke website ‘Waar staat je gemeente.nl’. Zo kun je jouw gemeente vergelijken met het landelijke gemiddelde als het gaat om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven maar ook elektrisch laden.

Zo weet je meteen wat er goed gaat en wat nog extra aandacht verdient.  Voor Noord-Limburg hebben we al een selectie aangemaakt. Bekijk de pdf ervan via:  Waarstaatjegemeente_Mobiliteit_benchmark_Noord-LimburgvsNederland_28nov2011

Of bekijk hoe jouw gemeente ervoor staat.

Geografisch informatiesysteem: mobiliteit in feiten en cijfers

Ook benieuwd naar feiten en cijfers over mobiliteit in onze regio? Neem eens een kijkje in het Geografisch InformatieSysteem (GIS)! In dit interactieve systeem vind je verschillende gegevens over verkeer en vervoer in onze regio. Je kunt zoeken of filteren op allerlei locaties, thema’s en indicatoren. Hoeveel auto’s rijden er dagelijks over de A73? Hoe is de fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis? Je vindt het in het GIS. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met Trendsportal via . Wij kijken graag met je mee!

GIS | Trendsportal

Onderzoek naar demografische ontwikkelingen en het perspectief in de regio

Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het perspectief in de regio?

Ruimtevolk | demografische ontwikkelingen | omslag| Trendsportal|De wereld verandert. Vergrijzing neemt toe, de bevolking krimpt. Maar wat betekent dit nu voor regio Noord-Limburg? Gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, RMO Noord-Limburg en provincie Limburg gaven opdracht aan Ruimtevolk om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar trends, kansen en uitdagingen die in de toekomst voor regio Noord-Limburg zullen ontstaan. Hieronder staat een opsomming van de trends voor mobiliteit. Benieuwd naar het totale rapport Trendverkenning demografische transitie N-L_web?

Trends op het gebied van Mobiliteit:

Grotere actieradius: In het verleden is gebleken dat we met innovaties in mobiliteit, waardoor we een afstand sneller konden overbruggen, niet minder tijd kwijt zijn geraakt aan reizen. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven en we zijn over een langere afstand gaan reizen.

Motief en modaliteit: Gemiddeld reist een Nederlander bijna 32 kilometer per dag en is daarmee 63 minuten onderweg. De meeste kilometers worden afgelegd om op en neer naar het werk te reizen.

Regionale verschillen: Limburgers overbruggen een kortere afstand per autorit dan gemiddeld in Nederland. Dat is opvallend voor een perifere regio.

Openbaar vervoer: Ongeveer 13 procent van het aantal kilometers en de reisduur komt voor rekening van het openbaar vervoer. De belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer zijn scholieren en studenten en werkenden. Ouderen maken niet vaker gebruik van het openbaar vervoer dan andere groepen.

De opkomst van de fiets: De fiets wint aan populariteit. Dat is vooral in de grotere steden te zien, maar dankzij de opkomst van de elektrische fiets ook in kleinere steden en het landelijke gebied. Elektrische fietsen worden steeds meer gebruikt, vooral door senioren.

Ouderen en autoverkeer: Omdat een groot deel van de verplaatsingen woon-werkverkeer betreft, zal met de vergrijzing van de bevolking de groei van het autoverkeer afnemen. De toekomstige generatie ouderen zijn echter welvarender, vitaler, actiever en mobieler dan vorige generaties ouderen. Zij zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vaker, langer en verder verplaatsen dan die eerdere generaties.

Verkeersveiligheid: Een groter aandeel ouderen in het verkeer zal tevens betekenis hebben voor de verkeersveiligheid. Oudere deelnemers aan het verkeer brengt risico’s met zich mee.

Opgaven die deze trend met zich meebrengt

  • De ontwikkelingen in de bereikbaarheid per openbaar vervoer nadrukkelijk koppelen aan effecten op de woonaantrekkelijkheid op plekken binnen de regio.
  • Vervoersarmoede binnen de regio onderzoeken en oplossingen hiervoor – waar mogelijk – uitwerken.
  • Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets en de betekenis die dit heeft voor de regio.
  • De effecten van vergrijzing op mobiliteit en het verkeersbeeld monitoren en bewaken.
  • Kansen die innovaties in mobiliteit bieden benutten voor Noord-Limburg.