Projecten & tools

Waar werken we aan (mee)

Ouderen OV en MaaS

In Noord-Limburg zien we een bovengemiddelde vergrijzing. Daarnaast zien we ook dat kleine dorpen en kernen steeds minder toegankelijk worden door beperkter aanbod van Openbaar Vervoer. Dat laatste is veelal een gevolg van de beperkte vraag ernaar. Zonde want het gebruik van Openbaar Vervoer kan voor ouderen een weg zijn uit sociaal isolement. Hoe zorgen we dat ouderen weer bekend en vertrouwd worden met het OV en andere initiatieven zoals de Wensbus maar ook deelmobiliteit (ook wel Mobility is a Service of MaaS genoemd)?

Corridoraanpak

Noord-Limburg heeft veel te maken met logistiek. Transporteurs kunnen veiliger, duurzamer en efficiënter rijden door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze tijd en geld. Met het project Corridoraanpak wordt hier samen met de transporteurs aan gewerkt.

Social Green

In Social Green worden mobiliteit én energie verenigd door duurzaam opgewekte (zonne)energie op bedrijventerreinen te benutten als energiebron voor wijken en buurten, waarbij elektrische (deel)auto’s als energiedrager en drager van de mobiliteit worden ingezet. Hoe? Werknemers rijden duurzaam met hun (private/lease) elektrische (deel-)auto naar hun werk. Op het werk wordt deze geladen door zonnestroom van het dak van hun bedrijf. Tijdens werktijd is de auto beschikbaar als energiebron en -buffer voor het bedrijf. Tussentijds kan de auto ook door werknemers worden gebruikt voor dienstreizen. Na werktijd rijdt de werknemer naar huis. Daar wordt de auto de energiebron voor zijn woning, woonomgeving. Ook in de woonsituatie is de auto beschikbaar voor V2G diensten en ook weer als deelauto voor de buurt

Veilig op weg

Een fijne leefomgeving; dat wil toch iedereen? Verkeersveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. En Veilig op Weg helpt hierbij. Het doel van het project Veilig op Weg luidt: het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.

Bij vragen over verkeersveiligheid is Veilig op Weg de verbinding tussen inwoners en gemeente. Het lokale team gaat met buurtbewoners aan de slag om op een positieve manier het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Door deze samenwerking kan echt iets veranderd worden in een buurt, rond een school of op andere plaatsen waar de verkeersveiligheid een punt van zorg is.

Fietsbrug Mook en Middelaar

Om gemakkelijk en snel op en neer te kunnen fietsen van Cuijk naar Nijmegen, wordt een snelle fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Een essentieel onderdeel van deze route is een fiets-, tevens wandelbrug over de Maas.  Door het aanleggen van deze brug kunnen fietsers rechtstreeks de oversteek maken van Cuijk naar Mook en omgekeerd, zonder om te hoeven fietsen via de A73-brug of per pont in Middelaar de oversteek te maken. Daarnaast biedt deze nieuwe verbinding interessante toeristische kansen voor beide gebieden.

Succesvol afgerond

E-smartec

Veel Europese stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een reeks milieu-uitdagingen die verband houden met mobiliteitscongestie en luchtverontreiniging. Zo ook Noord-Limburg. Uit ervaring weten we dat oplossing hiervoor veelal zit in de gedragsverandering van inwoners. Eén van de gedragsveranderingsvragen die ons bezig houden is: ‘Hoe bewegen we inwoners om  (vaker) te kiezen voor duurzame vervoersmiddel als de fiets of het Openbaar Vervoer?’

Binnen E-smartec werken we samen met 9 partners uit 7 EU-landen. We bundelen onze kennis en krachten. Want ook al zijn we verspreid over Europa, toch hebben we veel overeenkomsten. En een goed uitgevoerde gedragsverandering/ marketingcampagne in Griekenland kan hier (met enkele aanpassingen) ook aanslaan óf andersom.

Het doel van E-smartec is om deze kennis op grotere schaal te delen en zo mobiliteitsplanning te begeleiden met gerichte marketingtechnieken die Europa-breed kunnen worden ingezet.

DeeldeZon

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova – combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo bij te dragen aan de realisatie van energie neutrale buurten en wijken in grensregio’s. Zo ook in Venlo en binnenkort in Beesel, Horst aan de Maas en Peel en Maas en in Maastricht.

Stadsdistributie

Venlo staat bekend als logistieke hotspot in Europa, maar hoe regelen wij de logistiek in ons centrum? De binnenstad van Venlo wordt steeds drukker en tegelijkertijd wil men een schone en leefbare stad met minder en duurzamer vervoer. Een duurzame stadslogistiek kan bereikt worden door twee maatregelen te combineren: een efficiëntieslag maken in het aantal vervoersbewegingen én overgang naar duurzame voertuigen. Ondersteund door het klimaatakkoord, werken we samen met belanghebbende uit de binnenstad aan een zero emissiezone in 2025.

SHAREuregio

SHAREuregio gaat over de inzet van grensoverschrijdende (elektrische) deelmobiliteit. Het Europese INTERREG-project heeft de euregio rijn-maas-noord aangewezen als een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. Eigenlijk heel logisch aangezien deze regio (van oudsher) al veel samenwerkt en er dus vervoersbewegingen zijn over de grens.

Succesvol afgerond

Drone pilot vrachtwagen parkeren

In de regio Venlo zijn veel vrachtwagenchauffeurs onderweg. Zij hebben te maken met rustmomenten en zoeken hiervoor een plek, bijvoorbeeld op de beveiligde Truck Parking in Venlo. Toch kiezen chauffeurs er regelmatig voor om langs de weg of op een industrieterrein te parkeren, wat zorgt voor onveilige situaties. De samenwerkende partijen willen middels de pilot ‘onderzoeken hoe dit op een innovatieve manier aangepakt kan worden.

Duurzame Deelmobiliteit (Mobie)

Mobie, duurzame deelmobiliteit is een op schaalgrootte uniek project van de acht Noord-Limburgse gemeenten. Voortaan rijden (een groep van) medewerkers met de elektrische Mobie-bike en Mobie-car (aangevuld met OV) zakelijke ritten. Gedurende een jaar wordt ervaren hoe duurzame deelmobiliteit in de veelal plattelands omgeving werkt om vervolgens op te schalen. De acht gemeenten treden hierbij op als launching customers, met als doel om de kennis te delen met andere organisaties en deze aan te laten sluiten. Het streven is om in 2021 een Duurzaam Deelvervoerdienst in te zetten waarbij de reis leidend is en het vervoer een middel.

Fietstunnel Weverstraat in Gennep

In Gennep is in 2019 een fietstunnel aangelegd aan de Weverstraat. De reden op deze plek vonden voorheen relatief vee hiervoor is omdat er relatief veel verkeersongevallen plaats vonden op deze plek.

Bij de meeste verkeersongevallen was er sprake van een (brom)fietser die geen voorrang kreeg van een automobilist. De aanleg van een fietstunnel nabij de Weverrotonde biedt een permanente oplossing. Een mooi project waarmee de verkeersveiligheid met name voor de kwetsbare (brom)fietsers in Noord-Limburg verbeterd wordt. Het project is begin november 2019 opgeleverd.

Succesvol afgerond
Handige tools

Waar staat je gemeente? Benchmark op Mobiliteit.

Sinds kort is het thema Mobiliteit toegevoegd aan de landelijke website ‘Waar staat je gemeente.nl’. Zo kun je jouw gemeente vergelijken met het landelijke gemiddelde als het gaat om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven maar ook elektrisch laden. Zo weet je meteen wat er goed gaat en wat nog extra aandacht verdient.  Voor Noord-Limburg hebben we al een selectie aangemaakt. Bekijk de pdf ervan via:  Waarstaatjegemeente_Mobiliteit_benchmark_Noord-LimburgvsNederland_28nov2011 Of bekijk hoe jouw gemeente ervoor staat.

Geografisch informatiesysteem: mobiliteit in feiten en cijfers

Ook benieuwd naar feiten en cijfers over mobiliteit in onze regio? Neem eens een kijkje in het Geografisch InformatieSysteem (GIS)! In dit interactieve systeem vind je verschillende gegevens over verkeer en vervoer in onze regio. Je kunt zoeken of filteren op allerlei locaties, thema’s en indicatoren. Hoeveel auto’s rijden er dagelijks over de A73? Hoe is de fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis? Je vindt het in het GIS. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met Trendsportal via . Wij kijken graag met je mee!

Onderzoek naar demografische ontwikkelingen en het perspectief in de regio

Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het perspectief in de regio? De wereld verandert. Vergrijzing neemt toe, de bevolking krimpt. Maar wat betekent dit nu voor regio Noord-Limburg? Gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, RMO Noord-Limburg en provincie Limburg gaven opdracht aan Ruimtevolk om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar trends, kansen en uitdagingen die in de toekomst voor regio Noord-Limburg zullen ontstaan. Hieronder staat een opsomming van de trends voor mobiliteit. Benieuwd naar het totale rapport Trendverkenning demografische transitie N-L_web? Trends op het gebied van Mobiliteit: Grotere actieradius: In het verleden is gebleken dat we met innovaties in mobiliteit, waardoor we een afstand sneller konden overbruggen, niet minder tijd kwijt zijn geraakt aan reizen. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven en we zijn over een langere afstand gaan reizen. Motief en modaliteit: Gemiddeld reist een Nederlander bijna 32 kilometer per dag en is daarmee 63 minuten onderweg. De meeste kilometers worden afgelegd om op en neer naar het werk te reizen. Regionale verschillen: Limburgers overbruggen een kortere afstand per autorit dan gemiddeld in Nederland. Dat is opvallend voor een perifere regio. Openbaar vervoer: Ongeveer 13 procent van het aantal kilometers en de reisduur komt voor rekening van het openbaar vervoer. De belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer zijn scholieren en studenten en werkenden. Ouderen maken niet vaker gebruik van het openbaar vervoer dan andere groepen. De opkomst van de fiets: De fiets wint aan populariteit. Dat is vooral in de grotere steden te zien, maar dankzij de opkomst van de elektrische fiets ook in kleinere steden en het landelijke gebied. Elektrische fietsen worden steeds meer gebruikt, vooral door senioren. Ouderen en autoverkeer: Omdat een groot deel van de verplaatsingen woon-werkverkeer betreft, zal met de vergrijzing van de bevolking de groei van het autoverkeer afnemen. De toekomstige generatie ouderen zijn echter welvarender, vitaler, actiever en mobieler dan vorige generaties ouderen. Zij zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vaker, langer en verder verplaatsen dan die eerdere generaties. Verkeersveiligheid: Een groter aandeel ouderen in het verkeer zal tevens betekenis hebben voor de verkeersveiligheid. Oudere deelnemers aan het verkeer brengt risico’s met zich mee. Opgaven die deze trend met zich meebrengt De ontwikkelingen in de bereikbaarheid per openbaar vervoer nadrukkelijk koppelen aan effecten op de woonaantrekkelijkheid op plekken binnen de regio. Vervoersarmoede binnen de regio onderzoeken en oplossingen hiervoor – waar mogelijk – uitwerken. Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets en de betekenis die dit heeft voor de regio. De effecten van vergrijzing op mobiliteit en het verkeersbeeld monitoren en bewaken. Kansen die innovaties in mobiliteit bieden benutten voor Noord-Limburg.
Alle projecten
We zijn ambitieus en werken daarom aan nog veel meer projecten (mee). Selecteer je gemeente. Zo zie je direct wat er de komende jaren opgepakt kan worden.
Alle projecten
We zijn ambitieus en werken daarom aan nog veel meer projecten (mee). Selecteer je gemeente. Zo zie je direct wat er de komende jaren opgepakt kan worden.

Waar staat je gemeente? Benchmark op Mobiliteit.

Sinds kort is het thema Mobiliteit toegevoegd aan de landelijke website ‘Waar staat je gemeente.nl’. Zo kun je jouw gemeente vergelijken met het landelijke gemiddelde als het gaat om veiligheid, bereikbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van leven maar ook elektrisch laden.

Zo weet je meteen wat er goed gaat en wat nog extra aandacht verdient.  Voor Noord-Limburg hebben we al een selectie aangemaakt. Bekijk de pdf ervan via:  Waarstaatjegemeente_Mobiliteit_benchmark_Noord-LimburgvsNederland_28nov2011

Of bekijk hoe jouw gemeente ervoor staat.

Geografisch informatiesysteem: mobiliteit in feiten en cijfers

Ook benieuwd naar feiten en cijfers over mobiliteit in onze regio? Neem eens een kijkje in het Geografisch InformatieSysteem (GIS)! In dit interactieve systeem vind je verschillende gegevens over verkeer en vervoer in onze regio. Je kunt zoeken of filteren op allerlei locaties, thema’s en indicatoren. Hoeveel auto’s rijden er dagelijks over de A73? Hoe is de fietsbereikbaarheid van het ziekenhuis? Je vindt het in het GIS. Heb je vragen of hulp nodig? Neem contact op met Trendsportal via . Wij kijken graag met je mee!

GIS | Trendsportal

Onderzoek naar demografische ontwikkelingen en het perspectief in de regio

Wat betekent de demografische ontwikkeling voor het perspectief in de regio?

Ruimtevolk | demografische ontwikkelingen | omslag| Trendsportal|De wereld verandert. Vergrijzing neemt toe, de bevolking krimpt. Maar wat betekent dit nu voor regio Noord-Limburg? Gemeente Venlo, gemeente Horst aan de Maas, RMO Noord-Limburg en provincie Limburg gaven opdracht aan Ruimtevolk om hier onderzoek naar te doen. De uitkomsten hiervan zijn vertaald naar trends, kansen en uitdagingen die in de toekomst voor regio Noord-Limburg zullen ontstaan. Hieronder staat een opsomming van de trends voor mobiliteit. Benieuwd naar het totale rapport Trendverkenning demografische transitie N-L_web?

Trends op het gebied van Mobiliteit:

Grotere actieradius: In het verleden is gebleken dat we met innovaties in mobiliteit, waardoor we een afstand sneller konden overbruggen, niet minder tijd kwijt zijn geraakt aan reizen. De tijd die we gemiddeld per dag reizen is constant gebleven en we zijn over een langere afstand gaan reizen.

Motief en modaliteit: Gemiddeld reist een Nederlander bijna 32 kilometer per dag en is daarmee 63 minuten onderweg. De meeste kilometers worden afgelegd om op en neer naar het werk te reizen.

Regionale verschillen: Limburgers overbruggen een kortere afstand per autorit dan gemiddeld in Nederland. Dat is opvallend voor een perifere regio.

Openbaar vervoer: Ongeveer 13 procent van het aantal kilometers en de reisduur komt voor rekening van het openbaar vervoer. De belangrijkste gebruikers van het openbaar vervoer zijn scholieren en studenten en werkenden. Ouderen maken niet vaker gebruik van het openbaar vervoer dan andere groepen.

De opkomst van de fiets: De fiets wint aan populariteit. Dat is vooral in de grotere steden te zien, maar dankzij de opkomst van de elektrische fiets ook in kleinere steden en het landelijke gebied. Elektrische fietsen worden steeds meer gebruikt, vooral door senioren.

Ouderen en autoverkeer: Omdat een groot deel van de verplaatsingen woon-werkverkeer betreft, zal met de vergrijzing van de bevolking de groei van het autoverkeer afnemen. De toekomstige generatie ouderen zijn echter welvarender, vitaler, actiever en mobieler dan vorige generaties ouderen. Zij zullen zich naar alle waarschijnlijkheid vaker, langer en verder verplaatsen dan die eerdere generaties.

Verkeersveiligheid: Een groter aandeel ouderen in het verkeer zal tevens betekenis hebben voor de verkeersveiligheid. Oudere deelnemers aan het verkeer brengt risico’s met zich mee.

Opgaven die deze trend met zich meebrengt

  • De ontwikkelingen in de bereikbaarheid per openbaar vervoer nadrukkelijk koppelen aan effecten op de woonaantrekkelijkheid op plekken binnen de regio.
  • Vervoersarmoede binnen de regio onderzoeken en oplossingen hiervoor – waar mogelijk – uitwerken.
  • Inspelen op de opkomst van de elektrische fiets en de betekenis die dit heeft voor de regio.
  • De effecten van vergrijzing op mobiliteit en het verkeersbeeld monitoren en bewaken.
  • Kansen die innovaties in mobiliteit bieden benutten voor Noord-Limburg.