Corridoraanpak

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Noord-Limburg heeft veel te maken met logistiek. Transporteurs kunnen veiliger, duurzamer en efficiënter rijden door meer samen te werken. En door slim gebruik te maken van de bestaande infrastructuur en beschikbare data. Daarmee besparen ze tijd en geld.

Het project Corridoraanpak heeft als doelstelling de logistieke verkeersstromen in Noord-Limburg efficiënter te organiseren. Dit door vrachtverkeer op belangrijke stedelijke ontsluitingswegen en regionale verbindingswegen prioriteit te verlenen (binnen de geldende beleidscondities) bij het passeren van kruispunten.

Lees meer

Dit geeft enorme voordelen voor zowel de transportbedrijven als de omgeving. Hier enkele voordelen opgesomd:

  • kosten besparen in de logistieke keten;
  • verbeteren van tijdige levering van goederen;
  • minder wachtrijen en minder hinder voor de omgeving
  • verbetering van de doorstroming van verkeer;
  • vermindering van de CO2-uitstoot;
  • afname van het brandstofverbruik.

Binnen de Corridoraanpak in Noord-Limburg worden twee CTC-corridors gerealiseerd: in Venlo en in Gennep.

 

Lees minder

Waar staan we nu?

Momenteel zijn we bezig met de voorbereidingen om de gebruikers en het netwerk geschikt te maken voor het prioriteren van vrachtverkeer. De verkeersregelinstallaties (VRI’s) op de corridors worden in 2023 omgebouwd tot ‘slimme’ verkeersregelinstallaties (iVRI’s) en aangesloten op de Talking Traffic keten. Vrachtwagens krijgen hierdoor op de corridor prioriteit bij het passeren van kruispunten.

Test Groot Bollerweg/Venrayseweg Venlo

Momenteel wordt er door 6 bedrijven/12 chauffeurs getest met Connected Transport Corridor (CTC)-informatiediensten om prioriteit te krijgen op de kruising Venrayseweg/Groot Bollerweg in Venlo.

Lees meer

De deelnemende bedrijven zijn:

Het doel van de test is dat logistieke bedrijven ervaring kunnen opdoen met de CTC-diensten en het krijgen van prioriteit, en wegbeheerders inzicht te geven in de verkeerskundige impact van het prioriteren van vrachtverkeer. De testperiode loopt van juli 2022 tot de oplevering van de iVRI’s in het tweede kwartaal van 2023. Het is de bedoeling om op termijn zoveel mogelijk logistieke bedrijven in Noord-Limburg te betrekken en aan te sluiten op de CTC-technologie, zodat zij hiervan gebruik kunnen maken.

Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact met ons op, dan houden we je op de hoogte.

Lees minder

Wie doen er mee?

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Patrick Egberink

projectleider
Trendsportal
06 50 80 90 53

In het nieuws

14-07-2022

Aftrap Corridoraanpak Noord-Limburg in Venlo

Vrijdag 1 juli was de feestelijke aftrap van het project Corridoraanpak Noord-Limburg. Deze vond plaats bij CTV Venlo. Zes logistieke bedrijven gaan aan de slag met het testen van Connected Transport Corridor (CTC)-informatiediensten om prioriteit te krijgen op de kruising Venrayseweg/Groot Bollerweg in Venlo. Met speciale apps kunnen zij actuele verkeersinformatie inzien en prioriteit krijgen …