DeeldeZon

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova – combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo bij te dragen aan de realisatie van energie neutrale buurten en wijken in grensregio’s. Zo ook in Venlo en binnenkort in Beesel, Horst aan de Maas en Peel en Maas en in Maastricht.

Lees meer

In het project DeeldeZon functioneren deelauto’s in feite als wijkaccu’s met duurzame energie. Hiermee kan in de gebouwde omgeving een energieneutraal systeem worden opgezet. Met de kennis en kunde van de partners zal uiteindelijk een netwerk van in totaal 80 zonnedaken, 80 bidirectionele laadpalen en 150 elektrische deelauto’s worden gerealiseerd. DeeldeZon streeft ernaar de realisatie hiervan in ruim 2 jaar af te ronden.

Lees minder

Waar staan we nu?

DeeldeZon is momenteel samen met de gemeenten en wijkverenigingen / lokale (energie)coöperaties diverse DeeldeZon wijken aan het inrichten.  Zodat zonnepanelen die liggen op scholen, sporthallen en gemeentelijke gebouwen worden gekoppeld aan de elektrische deelauto via de Bi-directionele (V2G) laadpaal. Hierdoor leveren we een bijdrage aan schone luchtkwaliteit en ook aan sociale vraagstukken in de wijken. De elektrische deelauto’s worden namelijk gedeeld met de buren en kennissen.

Lees meer

De toegang tot een deelauto kan zo een oplossing zijn voor mensen die niet de middelen hebben een eigen auto aan te schaffen of die in gebieden wonen waar het huidige openbaar vervoer ontoereikend is. Momenteel zijn er twee buurauto’s in Venlo operationeel. Via een campagne worden steeds meer inwoners bekend gemaakt met de buurauto en bij meer vraag groeit het aanbod.

Paul van de Kandelaar, projectleider Zonnova vertelt: “Het is bijzonder om te zien dat mensen mij benaderen en vragen ‘hoe kan ik deelnemen’ en dat zelf wijkverenigingen en/of wijkcoöperatie zich zelf melden met de vraag ‘Kunnen we meedoen?’. Dit geeft zoveel positieve energie, om als projectleider het maximale uit het project te halen ten gunste van de mensen in de wijken.”

Lees minder

Wie doen er mee?

Gemeente Venlo

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Paul van de Kandelaar

projectleider
06 18 15 68 44

In het nieuws

17-09-2019

DeeldeZon – auto’s en zonnepanelen delen energie

Op donderdagmiddag 12 september vond de kick-off plaats van de DeeldeZon in Venlo. Een project dat via een slimme laadpaal energie van zonnedaken deelt met elektrische deelauto’s en andersom.  Delen voor een duurzame toekomst, dat is waar DeeldeZon voor staat. Het project – geleid door Zonnova – combineert zonnedaken, slimme laadpalen en deelauto’s om zo …
05-08-2019

Alle 23 wijken in Venlo krijgen eigen deelauto

Venlo is de eerste gemeente in Nederland die alle wijken gaat voorzien van een elektrische deelauto. Alle 23 wijken moeten binnen twee jaar zijn voorzien van een auto die tegen een relatief lage vergoeding kan worden gebruikt door de wijkbewoners.
Meer nieuwsberichten >
25-11-2019

Hoe ervaren inwoners nu zelf deelauto’s van DeeldeZon?

De kick-off van de slimme laadpaal die energie van zonnedaken deelt met elektrische deelauto’s en andersom heeft plaatsgevonden. Inmiddels staan er 2 deelauto’s in Venlo, maar wat is de ervaring van inwoners hiermee?  Robert Lommen, inwoner van ’t Ven in Venlo vertelt over zijn ervaring met de buurtauto van Buurauto.nl. “Puur per toeval ben ik …
Minder nieuwsberichten >

Meer informatie

Ben je geïnteresseerd in DeeldeZon voor jouw gemeente? Of wil jij gebruik gaan maken van elektrische deelvervoer via Buurauto? Neem dan gerust contact op met Paul van de Kandelaar. Kijk voor meer informatie op: DeeldeZon,  Buurauto of de facebookpagina van DeeldeZon

DeeldeZon is een consortium van partners, het project is voor 50% Co- financieren en de overige 50% financiering is subsidie vanuit Interegg Vlaanderen – Nederland.