Drone pilot vrachtwagen parkeren

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

In de regio Venlo zijn veel vrachtwagenchauffeurs onderweg. Zij hebben te maken met rustmomenten en zoeken hiervoor een plek, bijvoorbeeld op de beveiligde Truck Parking in Venlo. Toch kiezen chauffeurs er regelmatig voor om langs de weg of op een industrieterrein te parkeren, wat zorgt voor onveilige situaties. De samenwerkende partijen willen middels de pilot ‘onderzoeken hoe dit op een innovatieve manier aangepakt kan worden.

Lees meer

Drones inzetten voor het monitoren van foutief geparkeerde vrachtwagens is nog niet eerder gebeurd in Nederland of Europa. Met deze pilot willen de partners kennis opdoen met de inzet van innovatieve middelen zoals drones. De partners zijn: Antea Group, Venlo, Gemeente Horst aan de Maas, Ondernemend Venlo, Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, Rijkswaterstaat en Trendsportal.

Lees minder

Waar staan we nu?

In juli en augustus 2019 zijn gedurende vier avonden testvluchten met drones uitgevoerd in Venlo. In de testfase van juli is gemonitord waar fout geparkeerde vrachtwagens staan en in de testfase van augustus zijn vervolgens maatregelen ingezet om dit te voorkomen. Met name de combinatie van de waarschuwingsborden, frequente aanwezigheid van de drones en algemene inzet van de handhavers lijkt het meeste effect te hebben op het gedrag van de vrachtwagenchauffeurs.

Lees meer

Vervolgstappen
Op basis van de eerste bevindingen gaan de partners door met vervolgonderzoek om te kijken hoe het proefproject structureel ingezet kan worden. Zo worden er momenteel testvluchten gemaakt in het donker, om te kijken wat er technisch kan en ook wat de mogelijkheden in de regelgeving hiervoor zijn. Daarnaast wordt er gekeken hoe de pilot structureel bekostigd kan worden. Zou informatie uit deze vluchten bijvoorbeeld ook voor verkeersveiligheidsonderzoek of het detecteren van zwerfafval gebruikt kunnen worden?

Lees minder

Wie doen er aan mee?

Gemeente Venlo

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Rutger Verschelling

adviseur planvorming en mobiliteit Anteagroup, projectleider drone pilot
06 20597642