E-smartec

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Veel Europese stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een reeks milieu-uitdagingen die verband houden met mobiliteitscongestie en luchtverontreiniging. Zo ook Noord-Limburg. Uit ervaring weten we dat oplossing hiervoor veelal zit in de gedragsverandering van inwoners. Eén van de gedragsveranderingsvragen die ons bezig houden is: ‘Hoe bewegen we inwoners om  (vaker) te kiezen voor duurzame vervoersmiddel als de fiets of het Openbaar Vervoer?’

Binnen E-smartec werken we samen met 9 partners uit 7 EU-landen. We bundelen onze kennis en krachten. Want ook al zijn we verspreid over Europa, toch hebben we veel overeenkomsten. En een goed uitgevoerde gedragsverandering/ marketingcampagne in Griekenland kan hier (met enkele aanpassingen) ook aanslaan óf andersom.

Het doel van E-smartec is om deze kennis op grotere schaal te delen en zo mobiliteitsplanning te begeleiden met gerichte marketingtechnieken die Europa-breed kunnen worden ingezet.

Waar staan we nu?

Het e-smartec-project is bedoeld om de stedelijke dimensie van het regionale en lokale mobiliteitsbeleid te versterken en bij te dragen aan de uitvoering van het Witboek Vervoer van de EU, de stedelijke agenda en de EU 2020-strategie met het oog op de overgang naar een koolstofarme economie.
Veel Europese stedelijke gebieden worden geconfronteerd met een reeks milieu-uitdagingen die verband houden met mobiliteit. Op basis van de opgedane ervaring kan een duurzame stedelijke mobiliteitsplanning niet worden verwezenlijkt zonder de inzet van de belangrijkste belanghebbenden en reizigers. Gezien deze noodzaak stelt e-smartec voor om elke stap van de mobiliteitsplanning te begeleiden met de toepassing van doelgerichte marketingtechnieken om bottom-up- en top-downbeslissingen met elkaar in verband te brengen. De betrokkenheid van de gebruikers bij de mobiliteitsplanning is vaak een grote uitdaging voor de autoriteiten aangezien dit een grondige kennis van de marketing- en sociologische aspecten vereist. Het overwinnen van de dreiging van het ontwikkelen van plannen die niet acceptabel zijn voor het publiek en dus niet effectief zijn, is de centrale as van de uitwisseling van ervaringen tussen overheden en deskundigen op het gebied van e-smartec.
e-smartec heeft tot doel actieplannen te ontwikkelen om doeltreffende (door zowel belanghebbenden als reizigers/toeristen-burgers aanvaardbare) mobiliteitsinterventies op te starten en uit te voeren. Dit vormt de basis voor een concurrerend, zuinig en koolstofarm Europees vervoerssysteem. De 9 e-smartec-partners komen uit 7 EU-landen en vertegenwoordigen 6 e-smartec-testgebieden. Zij zullen hun krachten bundelen in een ultiem doel om op maat gesneden richtlijnen te geven over marketingtechnieken voor de betrokkenheid van burgers en belanghebbenden en innovatieve besluitvormingsprocedures (met inbegrip van Crowdsourcing, sociale media, gepersonaliseerde communicatie voor bewustmaking & gedragsbeïnvloeding, “Mond-tot-mondreclame”, “Rad van Overtuiging” & “Duurzame marktsegmentatie”). Onder de tastbare resultaten van het project zijn er handboeken over engagement als aanvulling op de verschillende stappen in de ontwikkeling van plannen en strategieën.
Het RECREATE-partnerschap omvat het Centrum voor Onderzoek en Technologie Hellas (Griekenland), de regio Centraal-Macedonië (Griekenland), Coventry University Enterprise Ltd (Verenigd Koninkrijk), Bevordering van operationele banden met geïntegreerde diensten POLIS (België), Link Campus University (Italië), Rome Mobility Agency (Italië), de universiteit van Žilina (Slowakije), de gemeente Venlo (Nederland), Hessen Trade & Invest GmbH / Centre of Competence for Sustainable Urban Mobility (Duitsland).

Wie doen er mee?

Trendsportal

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Dieter Schepers

beleidsmedewerker Verkeer
06 55 32 56 27

In het nieuws

04-03-2021

E-smartec, een gelukkige toevalligheid

De inzet van marketingtechnieken bij het opstellen en uitvoeren van mobiliteitsbeleid. Die ‘kunst’ wil het Europese project e-smartec verder professionaliseren. Het was een gelukkige toevalligheid dat we kennis namen van dit project en schreven er enthousiast op in. Het zal ons verder helpen in de integrale samenwerking en werkwijze die we al hebben ingezet in Noord-Limburg.

Meer informatie

Bekijk de Europese website van E-smartec.