Fietsbrug Mook en Middelaar

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Om gemakkelijk en snel op en neer te kunnen fietsen van Cuijk naar Nijmegen, wordt een snelle fietsroute aangelegd, het MaasWaalpad. Een essentieel onderdeel van deze route is een fiets-, tevens wandelbrug over de Maas.  Door het aanleggen van deze brug kunnen fietsers rechtstreeks de oversteek maken van Cuijk naar Mook en omgekeerd, zonder om te hoeven fietsen via de A73-brug of per pont in Middelaar de oversteek te maken. Daarnaast biedt deze nieuwe verbinding interessante toeristische kansen voor beide gebieden.

Lees meer

Belang voor de regio en Limburg
Projectcoördinator namens de gemeente Mook en Middelaar, Theo Pouwels vertelt er meer over. “De permanente (fiets)verbinding koppelt de regio’s, Land van Cuijk (Brabant), Rijk van Nijmegen (Gelderland) en De kop van Limburg, dus 3 provincies aan elkaar. Dit geeft vele voordelen en mogelijkheden. Niet alleen voor toerisme, bijvoorbeeld een nieuw rondje met de pont in Middelaar, maar ook voor de economie door o.a. een betere verbinding voor woon-werkverkeer. Daarnaast hopen we op een afname van autogebruik doordat de fiets nu een aantrekkelijker alternatief is geworden voor de regio. En dat is goed voor het de gezondheid en het milieu.”

Samenwerking
“Het MaasWaalpad, waarvan de fietsbrug tussen Cuijk en Mook een belangrijk onderdeel vormt, is een toonbeeld van samenwerking. Overheden (Rijksoverheid, 3 provincies en 4 gemeenten), waterschappen, ProRail, maatschappelijke en belangenorganisaties, inwoners, bedrijven en de (bouw)aannemers hebben allen meegewerkt aan de plannen voor deze brug. Kenmerkend hierbij is het gebruik maken van elkaars inzichten en kennis. Door dit te bundelen zijn we tot het gewenste resultaat gekomen. Een resultaat dat er mag wezen, zaterdag 26 september 2020 wordt de brug geopend en kan de gehele route worden gefietst. Kom gauw kijken”, zo nodigt Theo Pouwels ons uit.

Lees minder

Waar staan we nu?

Op 16 mei werd de hoofdoverspanning van de fietsbrug Cuijk – Mook op haar plaats gehesen. Een knap staaltje werk, hierboven kun je de beelden je terugkijken (dankzij GL8 media).

Momenteel wordt er gewerkt aan de afbouw van de brug. Op 26 september 2020 zal deze geopend worden voor gebruik.

Wie doen er mee?

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Theo Pouwels

coördinator Openbare Ruimte
024 6969111
Fietsbrug Mook en Middelaar

In het nieuws

16-06-2020

Inhijsen nieuwe fietsbrug

Op zaterdag 16 mei 2020 werd de hoofdoverspanning van de fietsbrug Cuijk – Mook op haar plaats gevaren en gehesen. Deze hoofdoverspanning verbindt de aanbruggen die dit voorjaar aan beide zijden van de Maas over de uiterwaarden zijn gebouwd en maakt daarmee feitelijk de fietsbrug compleet.
22-07-2018

Bouw Fietsbrug Mook - Cuijck begint

CUIJK/MOOK - De langverwachte fietsbrug over de Maas tussen Cuijk en Mook kan in 2019 gebouwd worden, nu met bouwcombinatie ZÜBLIN-HSM de aannemer bekend is die de constructie gaat bouwen naast de spoorbrug tussen Limburg en Brabant. Het bouwen van de nieuwste Maasbrug, ook voor voetgangers, kost 12 miljoen euro.