Duurzame Deelmobiliteit (Mobie)

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Mobie, duurzame deelmobiliteit is een op schaalgrootte uniek project van de acht Noord-Limburgse gemeenten. Voortaan rijden (een groep van) medewerkers met de elektrische Mobie-bike en Mobie-car (aangevuld met OV) zakelijke ritten. Gedurende een jaar wordt ervaren hoe duurzame deelmobiliteit in de veelal plattelands omgeving werkt om vervolgens op te schalen. De acht gemeenten treden hierbij op als launching customers, met als doel om de kennis te delen met andere organisaties en deze aan te laten sluiten. Het streven is om in 2021 een Duurzaam Deelvervoerdienst in te zetten waarbij de reis leidend is en het vervoer een middel.

Lees meer

Waarom duurzame deelmobiliteit in Noord-Limburg?

Eric Beurskens, voorzitter van Trendsportal (en wethouder gemeente Horst aan de Maas), legt het ons uit. “Je ziet dat het gebruik van openbaarvervoer en de auto steeds verder toeneemt, dit zorgt met name in de stad voor problemen – o.a. files, gebrek aan parkeerplaatsen en luchtvervuiling. Maar ook in een dorp als Horst zien we het effect. Zo staan de parkeerplaatsen op een zaterdagmiddag vol met auto’s en is het er doordeweeks rustig, vertelt Eric.”

De meeste auto’s staan 90% van de tijd stil

Eric: “Je betaalt voor een auto een hoge aanschafprijs en vervolgens maak je er maar beperkt gebruik van. Dat geldt overigens voor veel dingen, maar de auto die een gemiddeld gezin zo’n 600 euro per maand kost is zo wel erg kostbaar. Terwijl je die auto met meerdere mensen zou kunnen gebruiken en de kosten dan kan delen.

Lees minder

Waar staan we nu?

Voor de zomer van 2019 is Mobie geëvalueerd op basis van enquêtes onder de deelnemende ambtenaren. Deze zijn vervolgens gepresenteerd aan de colleges van de acht gemeenten.

Verder is er in 2019 hard gewerkt aan het ophalen van de bestuurlijke besluiten per gemeenten. Ieder gemeente bepaalt namelijk zelf of zij na deze fase ook doorgaan met het definitief aanbesteden van de zakelijke kilometers. Alle gemeenten hebben in december 2019 ingestemd.

2020 – Europese aanbesteding zakelijk deelvervoer

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de Europese aanbesteding voor het verduurzamen van de zakelijke kilometers in Noord-Limburg. Ondanks de Coronamaatregelen lopen we op schema. Fysieke bijeenkomsten zijn omgezet naar digitale bijeenkomsten, zodat we zonder al teveel vertraging door hebben kunnen pakken. Het resultaat is daar! Op 17 juni hebben we drie inschrijvingen ontvangen. Een mooi aantal gezien de complexiteit van de uitvraag.

Najaar 2020: start duurzaam deelvervoer
De aankomende maanden worden de drie inzendingen beoordeeld. Naar verwachting vindt 15 oktober de definitieve gunning plaats. Daarna wordt zo snel mogelijk gestart met duurzaam deelvervoer voor medewerkers van onze 8 gemeenten. We kunnen gebruik gaan maken van verschillende soorten deelvervoer, zoals de elektrische auto, e-bike en OV-diensten. Voorafgaand volgt een introductieprogramma in samenwerking met de aanbieder.

December 2020: 

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de definitieve gunning voor Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende 4 jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een middel.

Deelvervoer voor iedereen
Zodra dit goed loopt gaat Mobility Mixx naar verwachting tegen de zomer van 2021 het aanbod openzetten voor inwoners van Noord-Limburg. Én dan hebben we naast het verduurzamen van de eigen zakelijke kilometers ook het doel om inwoners toegang te geven tot deelvervoer behaald.

Wie doen er mee?

Provincie Limburg
Subsidieverstrekker
Gemeente Venray
Gemeente Peel en Maas
Gemeente Mook en Middelaar
Gemeente Bergen
Gemeente Horst aan de Maas
Gemeente Gennep
Gemeente Venlo
Gemeente Beesel

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Rogier Huizinga

regionaal projectleider SHAREuregio en Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg
Gemeente Venlo
06 39 49 83 60

In het nieuws

19-02-2020

Vooraankondiging aanbesteding Duurzaam deelvervoer

Gemeente Venlo kondigt namens de 8 gemeenten in Noord-Limburg (RMO Noord-Limburg/ Trendsportal) een Europese aanbesteding aan voor het verduurzamen van zakelijke kilometers van haar medewerkers. De uitvraag betreft een pakket aan diensten waaronder: openvervoer mogelijkheden, elektrische deelauto’s en – fietsen plus de laadinfra, de applicaties om dit alles te bedienen, service en onderhoud. Kortom een …
19-08-2019

Evaluatie Mobie

Om te leren van wat je doet, is het zinvol om te stil te staan bij de resultaten. Zowel op het gebied van cijfers; hoeveel is er gereden, door wie en wat heeft het aan duurzaamheidsbesparing opgeleverd? Als aan de zachtere kant; hoe ervaren gebruikers Mobie? De afgelopen maanden verzamelden we alle gegevens en analyseerden …
Meer nieuwsberichten >
15-12-2020

Aanbieder van Duurzaam Deelvervoer Noord-Limburg is bekend

De afgelopen maanden is er achter de schermen hard gewerkt aan de definitieve gunning voor Duurzaam Deelvervoer in Noord-Limburg. Mobility Mixx is hierbij als beste uit de aanbesteding naar voren gekomen. Zij gaan de komende 4 jaar een mix aan mobiliteitsdiensten aanbieden waarbij het maken van een duurzame reis leidend is, en het vervoer een …
Minder nieuwsberichten >

Meer informatie

Mobie is een initiatief van de 8 gemeenten in Noord-Limburg en kan mede dankzij de steun van de provincie Limburg tot stand worden gebracht.