Mobiliteitsportal Noord-Limburg

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Eén op de vijf bedrijventerreinen in Nederland is slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Dit komt veelal door de geografische ligging van de bedrijventerreinen in de buitengebieden van steden, en de beperkte vraag naar openbaar vervoer over de dag.

Ook in Noord-Limburg is dit het geval. Ons doel is om de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de regio te verbeteren. Onder aanvoering van onze mobiliteitsmakelaar gaan we samen met de beheerders van de bedrijventerreinen, de bedrijven, de werknemers en de gemeenten  op zoek naar passende vervoersoplossingen om de bereikbaarheid nu en in de toekomst te verbeteren.

In onze regio betreft dit onder andere de bedrijventerreinen in Venlo en in Horst aan de Maas (Greenport Venlo, -Noord, -Oost, -West, Freshpark), in Venray (De Blakt, De Hulst en Smakterheide) en in Gennep (De Grens en De Brem). Deze bedrijventerreinen huisvesten grotendeels bedrijven in de maakindustrie, agrofood en logistiek.

Lees meer

De uitdaging is om voor alle bedrijven en medewerkers in het gebied alternatieve vormen van vervoer te organiseren, zoals de fiets, e-bike of shuttlebus. Door als bedrijventerrein gezamenlijk de zoektocht naar oplossingen te doorlopen, worden vervoersoplossingen financieel aantrekkelijk en haalbaar.

Stappenplan

 

Stap 1: Startoverleg

Startoverleg met alle bedrijven van de desbetreffende bedrijventerreinen per gemeente.

Stap 2: Uitvoering bereikbaarheids- en veiligheidsscan

Deze scan voeren we uit om inzicht te krijgen in de omvang van de bereikbaarheidsproblematiek en de veiligheidssituatie. De scan geeft een beeld van de huidige- en toekomstige situatie van de bereikbaarheid van het bedrijventerrein voor de auto, openbaar vervoer, fiets en te voet. Ook brengen we in kaart of en waar zich ongevallen hebben voorgedaan.

Stap 3: Uitvoering mobiliteitsscan

Vanuit een integrale benadering kijken we naar de omvang en het profiel van de bedrijven, de herkomst en reisafstanden van medewerkers en hun werktijden en vervoersvoorkeuren.

Stap 4: Terugkoppeling resultaten bereikbaarheids- en mobiliteitsscan

In een workshop met alle betrokkenen bespreken we de verzamelde resultaten vanuit de bereikbaarheidsscan en de mobiliteitsscan. Deze resultaten vormen de basis voor de behoeftebepaling en het identificeren van potentiële alternatieve/aanvullende vervoersoplossingen.

Stap 5: Verwezenlijken van de vervoersoplossingen

Op basis van de door de bedrijven en werknemers aangegeven behoeftes organiseren we passende en financieel haalbare vervoersoplossingen voor het woon-werkvervoer van werknemers. Denk hierbij aan:

  • Een aangepaste dienstregeling en/of haltering van de busverbindingen;
  • Besloten vervoer tussen NS-station en bedrijventerrein;
  • Deelauto’s en -fietsen;

De inkoop en contracten van alternatieve vervoersmiddelen is een verantwoordelijkheid van de bedrijven zelf. Trendsportal vervult hierbij een ondersteunende en faciliterende rol.

Lees minder

Waar staan we nu?

Op de bedrijventerreinen De Grens en De Brem in gemeente Gennep hebben we stap 1 en 2 inmiddels uitgevoerd. Stap 3, de mobiliteitsscan, staat voor de komende weken op de planning.

Voor de bedrijventerreinen in Venlo, Horst aan de Maas en Venray organiseren we in de komende weken het startoverleg.

Wie doen er mee?

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Patrick Egberink

projectleider
Trendsportal
06 50 80 90 53