Ouderen OV en MaaS

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

In Noord-Limburg zien we een bovengemiddelde vergrijzing. Daarnaast zien we ook dat kleine dorpen en kernen steeds minder toegankelijk worden door beperkter aanbod van openbaar vervoer. Dat laatste is veelal een gevolg van de beperkte vraag ernaar. Zonde want het gebruik van openbaar vervoer kan voor ouderen een weg zijn uit sociaal isolement. Hoe zorgen we dat ouderen weer bekend en vertrouwd worden met het ov en andere initiatieven zoals de Wensbus maar ook deelmobiliteit (ook wel Mobility as a Service, oftewel MaaS genoemd)?
Lees meer

Inwoners van Noord-Limburg (maar ook in andere streken) boven de 65 jaar maken nu erg weinig gebruik van het ov, terwijl daar voor hen kansen liggen. Want op het moment dat je zelf niet meer kan autorijden, in een latere levensfase, dan is het OV een goede uitkomst.

Met het project Ouderen OV en Maas richten we ons erop om ouderen kennis te laten maken van het ov om er vervolgens voor te zorgen dat ze er meer gebruik van gaan maken. Dit voorkomt sociale isolatie en haalt naar verwachting druk weg bij de Wmo-aanvragen voor taxivervoer.
Het project Ouderen en OV en MaaS zet in op:
 1. Het informeren, stimuleren en motiveren van ouderen, om meer gebruik te maken van het reguliere openbaar vervoer.
 2. Het stimuleren en motiveren van ouderen, om meer gebruik te maken van Mobility as a Service (MaaS)/ deelvervoerconcepten
 3. Verhogen beschikbaarheid van Mobility as a Service (MaaS)/ deelvervoerconcepten naast regulier openbaar vervoer
De winst? Door ouderen gebruik te laten maken van het openbaar vervoer, deelmobiliteit en MaaS:
 • Blijven deze ouderen langer mobiel, vitaal en zelfredzaam waardoor de kwaliteit van leven verbetert.
 • Wordt mobiliteitsarmoede bestreden.
 • En dragen we bij aan de milieu- en energietransitie.
Lees minder

Waar staan we nu?

Momenteel wordt het programma en de communicatiecampagne rondom Ouderen OV en MaaS ontwikkeld. De eerste gemeente waarin het project in uitvoering komt, is gemeente Mook en Middelaar.
In de ontwikkeling van het programma werken we nauw samen met alle stakeholders (gemeenten, Omnibuzz, Arriva en ouderenbonden).
Lees meer
Insteek:
 • Kleinschalig beginnen, op lokale schaal en gefaseerd. (We beginnen in één gemeente en rollen daarna verder uit over alle gemeentes in Noord-Limburg).
 • We starten met het traject om ouderen te informeren (stimuleren/ motiveren).
 • Hiervoor organiseren we informatiebijeenkomsten op locaties waar ouderen centraal komen (mogelijkheden OV, werking reisplanner etc.).
 • Daarnaast organiseren we ‘opstapdagen’ met begeleiding om ervaring op te doen in het OV (positieve beleving).
 • En vervolgens zetten we in op ambassadeurs vanuit de doelgroep.
Lees minder

Wie doen er mee?

Gemeente Venlo

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Patrick Egberink

projectleider
Trendsportal
06 50 80 90 53