SHAREuregio

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

SHAREuregio gaat over de inzet van grensoverschrijdende (elektrische) deelmobiliteit. Het Europese INTERREG-project heeft de euregio rijn-maas-noord aangewezen als een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen. Eigenlijk heel logisch aangezien deze regio (van oudsher) al veel samenwerkt en er dus vervoersbewegingen zijn over de grens.

Lees meer

Venlo is leadpartner van het project en werkt hierbij samen met Kreis Viersen, Mönchengladbach en hun Wirtschaftsförderungen, Roermond en de Fachhochschule Aachen. Het doel is om 40 elektrische deelauto’s en deelfietsen in de regio te plaatsen. In eerste instantie zullen deze auto’s met name gebruikt worden door gemeenten en aanverwante instanties, de bedoeling is om dit verder op te schalen zodat in de toekomst ook naast zakelijk ook privé gebruik mogelijk is.

Naast de inzet van de voertuigen wordt er ook gekeken welke barrières er te beslechten zijn. Nederland en Duitsland hebben bijvoorbeeld andere fiscale en juridische regelgeving voor het inzetten van deelauto’s. Ook is het betaalsysteem wat bij de laadpaal wordt gevraagd niet op elkaar afgestemd. En zijn er cultuurverschillen in hoe Nederlandse en Duitse gemeenten met een dergelijk project omgaan. Om hiervan te leren onderzoeken studenten van de Fachhochschule Aachende samenwerking tussen de projectpartners en dragen zij bij aan het concept “grensoverschrijdend delen” ingevoerd te krijgen.

Lees minder

Waar staan we nu?

Sinds de zomer van 2020 rijden in Mönchengladbach, Roermond, Venlo en Viersen 40 auto’s en e-bikes rond onder de vlag van het deelsysteem SHAREuregio Unplug&Go. Wethouder Erwin Boom van de gemeente Venlo verteld er meer over in de video, die tijdens de feestelijke ‘openingskaravaan’ werd gemaakt. Naast de overheden nemen een viertal ondernemers uit de regio deel aan het project. Een mooie stap voor duurzame deelmobiliteit in de grensregio!

Wie doen er mee?

Gemeente Venlo

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Rogier Huizinga

regionaal projectleider SHAREuregio en Duurzaam deelvervoer Noord-Limburg
Gemeente Venlo
06 39 49 83 60

In het nieuws

20-06-2020

SHAREuregio als nieuwe vorm van mobiliteit

De steeds verdergaande samenwerking tussen Nederland en Duitsland heeft ook invloed op het verkeer over de grens. Vaak is het openbaar vervoer voor reizen in het grensgebied nog geen aantrekkelijk alternatief. Het gisteren goedgekeurde INTERREG-project SHAREuregio zoekt daarom naar een nieuwe vorm van mobiliteit en maakt van de euregio rijn-maas-noord een Europese proeftuin voor elektrische deelauto’s en deelfietsen.

Meer informatie

www.shareuregio.eu