Social Green

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

In Social Green worden mobiliteit én energie verenigd door duurzaam opgewekte (zonne)energie op bedrijventerreinen te benutten als energiebron voor wijken en buurten, waarbij elektrische (deel)auto’s als energiedrager en drager van de mobiliteit worden ingezet. Hoe? Werknemers rijden duurzaam met hun (private/lease) elektrische (deel-)auto naar hun werk. Op het werk wordt deze geladen door zonnestroom van het dak van hun bedrijf. Tijdens werktijd is de auto beschikbaar als energiebron en -buffer voor het bedrijf. Tussentijds kan de auto ook door werknemers worden gebruikt voor dienstreizen. Na werktijd rijdt de werknemer naar huis. Daar wordt de auto de energiebron voor zijn woning, woonomgeving. Ook in de woonsituatie is de auto beschikbaar voor V2G diensten en ook weer als deelauto voor de buurt

Lees meer

Social Green kent voor elke deelnemende partij voordelen.

Voor het deelnemende bedrijf:
• Huurinkomsten door verhuur van zijn dak
• Lagere energierekening door flexibele stroomtarieven en levering via zonnedak
• Lager vastrecht door verminderde noodzaak van hoge aansluitwaarde bij netbeheerder
• Betere bereikbaarheid voor werknemers, een ruimere pool van werknemers

Voor werknemers:
• Lagere kosten voor woon-werk- en privé verplaatsingen door gunstig private lease aanbod
• Lagere energierekening door gebruik van bij het bedrijf opgewekte energie
• Betere toegang tot de arbeidsmarkt door verhoogde mobiliteit
Voor de overheid:
• Minder blik in de woonwijken door gebruik deelauto’s
• Positieve effecten op klimaat (meer duurzaam opgewekte energie, meer duurzame mobiliteit, minder luchtverontreiniging)
• Een meer inclusieve samenleving (afname vervoerarmoede)

Voor de aanbiedende private ondernemingen:
• Exploitatie-inkomsten uit zonnedak en deelauto
• Exploitatie-inkomsten uit dienstenaanbod (van Mobility as a Service tot Energy as a Service)

Lees minder

Waar staan we nu?

Om van idee naar uitvoering te komen, wordt een proeftuin voorzien. Het doel van deze proeftuin is een optimale uitrol van het oorspronkelijk project te realiseren en alle bestuurlijke, organisatorische/technische/logistieke/financiële “hobbels” weg te nemen. Met deze ervaring op zak kan vervolgens de tweede fase, het feitelijke Social Green project, sneller en efficiënter ten uitvoer worden gebracht.

 

Wie doen er mee?

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Johan Janse

projectmanager Social Green
06 13 85 32 37