Stadsdistributie

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Venlo staat bekend als logistieke hotspot in Europa, maar hoe regelen wij de logistiek in ons centrum? De binnenstad van Venlo wordt steeds drukker en tegelijkertijd wil men een schone en leefbare stad met minder en duurzamer vervoer. Een duurzame stadslogistiek kan bereikt worden door twee maatregelen te combineren: een efficiëntieslag maken in het aantal vervoersbewegingen én overgang naar duurzame voertuigen. Ondersteund door het klimaatakkoord, werken we samen met belanghebbende uit de binnenstad aan een zero emissiezone in 2025.

Waar staan we nu?

Begin april 2019 is de eerste aftrap geweest en is er met een aantal ondernemers in Venlo gebrainstormd over andere vormen van stadsdistributie. Hier zijn ideeën naar voren gekomen (zie fotoverslag) en die zijn verwerkt in een een stappenplan. Benieuwd welke?

Lees meer

Centraal distributiepunt in de binnenstad

Kunnen we één punt hebben in de binnenstad waar goederen worden afgeleverd en opgehaald, zodat er minder busjes de binnenstad in hoeven?

  • Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid hiervan. Allereerst door in gesprek te gaan met InVenlo, Janssen Logistics, City Hub, Goederenhub en uiteraard de ondernemers.

Afvalstromen bundelen 

Over het algemeen wordt bij stadsdistributie in eerste instantie gedacht aan de bevoorrading van bedrijven en instellingen met goederen in (binnen)steden en kernwinkelgebieden. Maar de afvalstroom is minstens zo groot. Daarom heeft de gemeente Venlo besloten om deze te gaan bundelen.

  • Inmiddels is er vergaand contact met OpenWaste, zij faciliteert centrale registratie voor deelnemers van het gezamenlijk inzamelen van bedrijfsafval in een binnenstad of bedrijventerrein door één neutrale wagen (White Label). Waarbij elke ondernemer toch zijn eigen keuze kan maken voor een contractpartner. Dit geeft minder verkeersdrukte én minder schadelijke emissie (CO2, NOx en fijnstof). Vooralsnog wordt het toegepast in een afgesloten gebied (binnen het voetgangersgebied), voor de toekomst zijn er plannen om dit steeds verder uit te bereiden. Een optie is om dit systeem toe te gaan passen in alle wijken van Venlo.

Strenger ontheffingen regime

In 2018/2019 zijn er strengere ontheffingsregels gekomen voor het inrijden van het voetgangersgebied in Venlo. Reden hiervoor was dat de binnenstad regelmatig volstond met busjes. Venlo Partners onderzoekt bij ondernemers of er al iets te merken is van de strengere ontheffingen en/of welke verbeteringen er nog mogelijk zijn.

Boodschappen koerier

Inzetten van een boodschappenservice waarbij bezoekers de mogelijkheid wordt aangeboden om hun boodschappen kosteloos door een fietskoerier (InVenlo) naar de parkeergarage onder het stadskantoor te laten brengen. Hiermee worden (met name de Duitse) bezoekers verleid om gebruik te maken van deze parkeergarage in plaats van lange files voor de P-garage onder het Nolensplein.

Wil je meedenken of iets inbrengen? Neem dan contact op met Dieter Scheeper, projectleider gemeente Venlo.

Lees minder

Wie doen er mee?

Gemeente Venlo

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Dieter Scheepers

beleidsmedewerker verkeer
0655325627
Stadsdistributie