Veilig op weg

Doelen

Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Uitleg icoon, doel en kleur

Invloed op een doel

Zeer positief
Positief
Neutraal
Negatief
Zeer negatief

Doelen (druk op het icoon voor meer informatie)

Kwaliteit van leven
Kwaliteit van leven

Mobiliteit, zodat iedereen mee kan doen. Denk hierbij o.a. aan toegang tot mobiliteit(s-alternatieven) voor iedere inwoner in Noord-Limburg ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden (betaalbaar, bereikbaar en eenvoudig) en een optimale bereikbaarheid van de lokale en regionale maatschappelijke voorzieningen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Verbeteren verkeersveiligheid

Nul doden en ernstige slachtoffers in het verkeer door onder meer toepassing van technologische innovaties en integrale aanpak van handhaving, educatie en inrichting openbare ruimte. Dit alles onder het motto: Maak van de nul een punt (#MVD01.)

Aantrekkelijk mobiliteitssysteem
Aantrekkelijk mobiliteitssysteem

Een attractief, robuust en betrouwbaar collectief mobiliteits- en deelsysteem, waarbij overstappen tussen vervoermodaliteiten aantrekkelijk is. Met daarbij specifieke aandacht voor de kwaliteit van het fietsnetwerk. Met als doel dat dit alles een aantrekkelijk en duurzaam alternatief is voor de auto.

Ondersteunen milieu- en energietransitie
Ondersteunen milieu- en energietransitie

Dit doen we door over te schakelen op schone en stille mobiliteit. Plus de ambities dat in 2040 het merendeel van de mensen voor verplaatsingen kleiner dan 10 km de (elektrische) fiets gebruikt en het wagenpark in Noord-Limburg in 2040 voor 50% zero emissie is.

Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid
Verbeteren ruimtelijk economische bereikbaarheid

Ondernemingen kunnen floreren door goede bereikbaarheid. Om hier tot te komen willen we onder andere de bereikbaarheid van bedrijven(locaties) verder optimaliseren. Lands- en provinciegrenzen vormen geen mobiliteitsbarrières meer in 2040. Ook de doorstroming op de belangrijke ontsluitingswegen voor onze regio wordt geoptimaliseerd.

Wat houdt het in?

Een fijne leefomgeving; dat wil toch iedereen? Verkeersveiligheid is hier een belangrijk onderdeel van. En Veilig op Weg helpt hierbij. Het doel van het project Veilig op Weg luidt: het aanleren en stimuleren van veilig gedrag door verkeersdeelnemers kennis, houding en motivatie bij te brengen via een integrale, structurele aanpak.

Bij vragen over verkeersveiligheid is Veilig op Weg de verbinding tussen inwoners en gemeente. Het lokale team gaat met buurtbewoners aan de slag om op een positieve manier het gedrag van verkeersdeelnemers te beïnvloeden. Door deze samenwerking kan echt iets veranderd worden in een buurt, rond een school of op andere plaatsen waar de verkeersveiligheid een punt van zorg is.

Waar staan we nu?

Op dit moment vindt een regionale uitrol van het project plaats. Heel Noord-Limburg kiest hierbij voor deze aanpak. Vanuit een regionaal projectteam worden de deelnemende gemeenten geholpen om het project van de grond te krijgen.

Op 7 december 2020 vond de interne kick-off plaatst middels een route langs de 8 gemeenten waarbij de lokale projectleiders verrast werden met een appeltaartje en de preview van de animatiefilm die uitleg geeft over wat Veilig op weg precies inhoudt. (Zie de video hierboven.)

 

Wie doen er mee?

Gemeente Venlo
Gemeente Venray
Gemeente Bergen

Meer weten of meedoen?

Neem dan contact op met:

Ton Peeters

regionaal projectleider
06 52 01 14 62

In het nieuws

01-12-2020

Project Veilig op weg uitgerold in de hele regio

De acht gemeentes in Noord-Limburg gaan aan de slag met verkeersveiligheidsprogramma Veilig op Weg. De pilot in Horst aan de Maas bleek zo succesvol, dat deze nu in de hele regio uitgerold wordt. Veilig op Weg is een unieke aanpak van verkeersveiligheid, waarin samenwerking met inwoners en structurele gedragsverandering centraal staan. Regionaal mobiliteitsplatform Trendsportal benaderde …

Meer informatie

Kijk op Veilig op Weg | Facebook  of Veilig op Weg| LinkedIn